Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar

Våra utbildningar

Vi erbjuder idrottsövergripande utbildningar inom de flesta områden, exempelvis inom ledarskap, kost, föreningsutveckling och idrottsskador. Nedan har vi samlat alla de områden och utbildningar vi erbjuder. Flera av utbildningarna är möjliga att även genomföra digitalt.

Ladda ner vår utbildningskatalog för 2022-2023

Aktuella utbildningar och mötesplatser

Föreningsutveckling

Ständig utveckling, det är ett mantra för alla framgångsrika organisationer. Vi har utbildningar som både lägger en god grund för en nybildad organisation, men också tar er till nästa nivå. 

Våra utbildningar inom föreningsutveckling:

Introduktionsutbildning för föreningsledare
Grundutbildning för föreningsledare
Föreningskunskap - bas
Årsmötet - hur och varför?
Att arbeta med ledarförsörjning
Idrottsföräldrarnas roll
Domaren är mänsklig

Tränar- och ledarskap

Att vara tränare är ett stort ansvar, men också en stor glädje. Bunkra upp med kunskaper kring att leda andra, då blir tränarsysslan roligare i vardagen. Våra ledar- och tränarutbildningar är idrottsövergripande, d.v.s. de passar alla oavsett idrott.

Våra utbildningar inom tränar- och ledarskap:

Introduktionsutbildning för tränare
Grundutbildning för tränare
Fortsättningsutbildning för tränare
Grönt kort - webbutbildning
Mitt första ledaruppdrag
Pedagogik och metodik för tränare
Pedagogik och metodik för utbildare
Att möta idrottsföräldrar
Försnack
Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar?
Inkluderande ledarskap - Att träna barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Coachingsamtalet

Administration och IT

Lär dig att använda verktyg som underlättar ekonomi, medlemsregister och annat som behövs för att hålla ordning i organisationen.

Våra utbildningar inom administration och IT:

IdrottOnline - Administration - Grund
IdrottOnline - Administration - Fortsättning
IdrottOnline - Kassör - Tema
IdrottOnline - Gruppansvarig ledare/tränare - Tema

Ekonomi/juridik

Vässa dig hur föreningens ekonomi och bokföring ska hanteras, för att få en väl fungerande organisation.

Våra utbildningar inom ekonomi/juridik:

Grundläggande föreningsekonomi
Bokföring i föreningen

Kost och näringslära

Ät rätt och vårda kroppen inifrån. Här finns utbildningar som fyller dina kunskapsförråd om kost och näringslära.

Våra utbildningar inom kost och näringslära:

Bra mat för barn och ungdomar
Näringsriktig mat för dig som tränar mycket - ungdom elit
Kosttillskott

Idrottspsykologi och mental träning

Lär dig mer om tankar och beteenden för att prestera bättre eller få andra att prestera. Är du eller dina aktiva mentalt starka kan det vara avgörande för en god prestation över tid.

Våra utbildningar inom idrottspsykologi och mental träning:

Introduktion till idrottspsykologi
Temautbildning - motivation, målsättning och självförtroende
Temautbildning - koncentration och nervositet
Temautbildning - stresshantering och välbefinnande
Temautbildning - gruppdynamik och grupprocesser
Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för motivation (kurs 6 tim)
Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för stress och nervositet (kurs 6 tim)

Träningslära

Som tränare behöver du inte bara veta hur du får den aktive att må och prestera bra genom fysisk träning. Att behärska träningsplanering och den aktives psykosociala utveckling är också viktigt. 

Våra utbildningar inom träningslära:

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - Grund
Rörelseförståelse för skolsamverkan
Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - föreläsning
Förebyggande av idrottsskador

Idrottsskador och rehab

När olyckan är framme gäller det att handla snabbt. Att ha en grundläggande utbildning om idrottsskador är en trygghet.

Våra utbildningar inom idrottsskador och rehab:

Basal idrottsmedicin - Grund
Akut omhändertagande
Skulle du klara en dopingkontroll
ANDTS och idrott
HLR med hjärtstartare/olycksfall och akut sjukdom
Tejpning

Kunskaps- och inspirationshöjande utbildningar

Förutom ordinarie utbildningsutbud har vi, genom ett brett nätverk av utbildare och experter, möjlighet att erbjuda utbildningar med olika teman. Dessa är knutna till specifika utbildare och de kan bokas i den mån de har tid och möjlighet. I vissa fall förmedlar vi kontakten till den specifika utbildaren och i vissa fall administrerar vi hela bokningen.

Nedan finner du exempel på teman:

 • Anpassa ledarskapet utifrån synliga och osynliga funktionsnedsättningar
 • Att alltid känna sig som en vinnare
 • Att skapa vinnande och hållbara evenemang
 • Fysträning
 • Framtidens idrottsledarskap
 • Mansnormen inom idrotten
 • Psykisk hälsa
 • Skapa effektiva team
 • Synliggöra föreningen genom sociala medier
 • Träning och prestation genom pubertet för idrottande tonårstjejer
 • Ätstörningar inom idrotten