Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök aktuella utbildningar

Grundutbildning för tränare (Malmö)


Vi följer utvecklingen kring Covid-19 och förhåller oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.


Mål och syfte 
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Innehåll
Utbildningen består inledningsvis av en fysisk kvällsträff, där du får allt du behöver för den vidare utbildningen. Mellan träffarna görs egna studier på ”Utbildningswebben” som motsvarar c:a 12 x 45 min. Därefter sker träff två, även det en fysisk träff under en heldag. Utbildningen avrundas med den avslutande hemuppgiften som görs i din förening utifrån en valbar temamodul på totalt 3 x 45 min. 
-    Jag och idrottsrörelsen
-    Jag och ledarskapet
-    Jag och träningen
-    Jag och utövaren
-    Valbart avsnitt
Alla moment är obligatoriska för att få godkänt på utbildningen.

Målgrupp
Alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna.  Du får gå utbildning från det år du fyller 14 år under förutsättning att du har en äldre mentor/deltagare på minst 18 år med dig från föreningen. Från 15 år är det upp till föreningen att avgöra huruvida du som ungdom är mogen att delta i utbildningen. 

Omfattning
25 timmar, varav ca. 15 timmar är självstudier.
Första träffen, 21 januari, sker digitalt.

Utbildningsansvarig 
Emma Jonnergård
This is a mailto link
010-476 57 15

Kallelse
Skickas via e-post, glöm ej ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. 


Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus