Hem / Utbildning/Folkbildning / Sök aktuella utbildningar

Sök aktuella utbildningar

Idrottsrörelsens studieförbund erbjuder folkbildning i form av en mängd kurser och utbildningar. Här nedan ser du de utbildningar som är planerade i RF-SISU Skåne. Du kan också välja ett annat distrikts utbud. De utbildningar som ligger närmast i tid är de som visas först. Du kan själv avgränsa din sökning genom att välja kommun eller annan tidsperiod. I utgångsläget visas samtliga planerade utbildningar i distriktet inom förinställd tidsperiod. 

Sökresultat

Sortera på: Titel | Datum

Föreningsträff

Vi på RF-SISU Skåne och Staffanstorps kommun bjuder in er föreningar i kommunen till en föreningsträff där vi kommer gå igenom vad som händer i våra organisationer under kommande år. Det kommer bli information men också tid till att träffa och prata med de andra föreningarna.

RF-SISU Skåne och Staffanstorps kommun har ett samarbete där vi försöker hjälpa er föreningar tillsammans med de utmaningar ni dagligen ställs inför. Genom att anordna föreningsträffen hoppas vi få träffa er på plats för att lyssna in era tankar om 2020.

 
Datum: 2020-01-21 Plats: Kommunhuset, Staffanstorp Mer information på kurssidan
Till anmälan

Att skapa Inkluderande idrott för alla

Att skapa förutsättningar för människor med synliga och osynliga funktionsnedsättningar. - Hur kan idrottsledare, föräldrar och föreningar göra? Vill du få mer kunskap och förståelse om personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer som är rörelsenedsatta? Då är detta något för dig! Två experter inom de olika områdena kommer vägleda, förklara och tydliggöra hur idrottsledare, föräldrar och föreningar kan arbeta med bemötande, ledarskap, motivation, tillgänglighet m.m. Ett av idrottens prioriterade utvecklingsområde är att bli med inkluderande. Den här föreläsningen belyser vikten av att som ledare, förälder och förening kunna inkludera de som faller utanför rörelse- och beteendenormen.

Datum: 2020-01-28 Plats: Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, Helsingborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Datum: 2020-01-29 - 2020-02-18 Plats: Malmö Mer information på kurssidan
Till anmälan

Temakväll #SCHYSSTIDROTT

Idrott, Funkis och Inkludering
Välkommen till en temakväll med fokus på normer och föreställningar kring kroppar och funktion. Kvällens föreläsare kommer att beröra frågor kring tillgänglighet, bemötande samt vad dessa normer innebär för individuella idrottsutövare, idrottsföreningar och beslutsfattare?

Temakväll #SCHYSSTIDROTT  är ett samarbete mellan RF-SISU Skåne, Kvinnojouren Lund, PIL i Lund och Lunds kommun.
Datum: 2020-02-06 Plats: Sparbanken Skåne Arena, Lund Mer information på kurssidan
Till anmälan

IdrottOnline klubb - Hemsida - Grund

Idrottens nya verktyg för kommunikation och administration.

Datum: 2020-02-06 Plats: Helsingborg Mer information på kurssidan
Till anmälan

Pedagogik och metodik för tränare - Konsten att lära ut din idrott

Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att tydligare kunna lära ut din idrott till de individer du tränar?
Då är detta utbildningen för dig som är idrottstränare/coach på alla nivåer.

Datum: 2020-02-10 Plats: Malmö Mer information på kurssidan
Till anmälan

Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare.

Datum: 2020-02-13 - 2020-03-07 Plats: Kristianstad Mer information på kurssidan
Till anmälan

Mitt första ledaruppdrag

Många barn och ungdomar får sitt första ledaruppdrag i tidig ålder. Denna utbildning är förberedande och ger unga ledare i åldern 12-15 år stöd i sin ledarroll. Det finns inte alltid tid och kunskap att utbilda sina egna unga ledare i föreningen och därför erbjuder nu SISU Idrottsutbildarna Skåne denna utbildning som ett stöd för föreningarna och den enskilde ledaren.
Datum: 2020-02-17 Plats: Landskrona Mer information på kurssidan
Till anmälan

Rörelseförståelse i teori och praktik

Utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan delta
Du som ledare har ett stort ansvar för att utforma träning så att deltagarna har roligt, mår bra och utvecklas. En viktig pusselbit i Rörelseförståelse är att röra på sig på så många sätt som möjligt. Ju fler rörelser vi kan, desto enklare och roligare blir det att vara fysiskt aktiv. Rörelseförståelse kommer av engelskans Physical literacy och är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar; den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Tanken är att träningar och tävlingar ska utveckla individens förmågor inom alla fyra delar. Rörelseförståelse är alltså mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser - nå rörelseglädje!
Datum: 2020-02-24 Plats: Ystad Mer information på kurssidan
Till anmälan

Idrottens föreningslära - Grund

Vi bearbetar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Vi betonar också vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För lyckas omsätta allt detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse. Efter avslutad Idrottens föreningslära Grund hoppas vi att deltagaren känner sig inspirerad att fortsätta arbetet på hemmaplan, i föreningen.
Datum: 2020-02-27 Plats: Kristianstad Mer information på kurssidan
Till anmälan