Hem / Bidrag och stöd / Stöd till förbund (SDF) / Regionalt Specialidrottsstö... / Hantering av regionalt specialidrottsstöd

Hantering av regionalt specialidrottsstöd

RF-SISU Skåne stödjer årligen den regionala idrottsverksamheten med ett stöd på cirka 7,5 miljoner kronor. Det är det största enskilda stöd som fördelas av distriktet. Från och med hösten 2020 förändras stödets hantering vilket går i linje med idrottsrörelsens Strategi 2025 som uttalat har en förenklad administration som en av grundförutsättningarna.

Stödets innehåll beskrivs i ett regelverk och ett riktlinjedokument. Dokumenten följer därmed samma upplägg som Riksidrottsförbundet har för sina övriga stöd, och finns att läsa i sin helhet nedanför denna text.

Den nya hanteringen handlar om att dialogmöten, som tidigare genomförts av representanter från RF-SISU Skånes styrelse, i höst kommer att genomföras av anställda på RF-SISU Skåne. Varje SF-idrott har en idrottskontakt som kommer att bistå med processledning i en eller flera utvecklingsdialoger. Förändringen gör att vi hanterar SDF-dialoger på ett likvärdigt sätt inom Region syd (RF-SISU distrikten Blekinge, Halland, Småland och Skåne).

Utvecklingsdialog valfri under pandemin

Eftersom hösten 2020 inte är lik någon tidigare höst vill vi underlätta ytterligare i hanteringen och gör dialogmötet valfritt. Det är ett sätt att minska resande och möten mellan olika grupper. Vi ser gärna en kontakt och i de fall där det går att genomföra ett möte säkert utifrån smittspridningssynpunkt går det bra med fysiskt möte. Annars möts vi gärna digitalt – vi är efter våren 2020 vana vid att använda digitala hjälpmedel i vårt arbete.

Viktigt datum att ha koll på – 31 december (ändrat från 1/11 till 31/12 på grund av pandemin)

Det ekonomiska stödet består av två delar. Ett verksamhetsstöd samt ett sökbart utvecklingsstöd. Det sistnämnda är ett projektstöd för satsningar som ska utveckla idrotten i Skåne och det ska sökas senast 31/12 (ändrat pga pandemin) via en digital ansökan. Formuläret öppnas upp den 1/10 och det är via detta som förbundet registrerar sin ansökan och därmed också sin utvecklingsplan. De idrotter som saknar SDF tar kontakt med sin idrottskontakt för vidare hjälp i hanteringen.

Efter inskickad ansökan tar RF-SISU Skåne kontakt med ert förbund för att diskutera ansökan.

Det slutgiltiga stödet som respektive SF-idrott beviljas kommer att kommuniceras innan den första mars efterföljande år och beslut om ekonomiskt stöd fastställs av RF-SISU Skånes styrelse, precis som tidigare.

Notera även att

Verksamhetsstödet kommer att betalas ut två gånger per år från och med 2021 istället för nuvarande fyra tillfällen. Förbunden åläggs också att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IdrottOnline eftersom det är den officiella kontaktvägen mellan förbund och RF-SISU Skåne.

Här kan du läsa Regelverk för specialidrottsstöd >> (pdf)

Här kan du läsa Riktlinjer för specialidrottsstöd >> (pdf)