Hem / Bidrag och stöd / Stöd till förbund (SDF) / Information om rörelsesatsningen i Skåne

Information om rörelsesatsningen i Skåne

RF-SISU Skåne bjuder in specialdistriktidrottsförbund (SDF) till en presentation om hur vi samordnar rörelsesatsningen i Skåne. På agendan finns en presentation om hur RF-SISU Skåne arbetar med rörelsesatsningen i Skåne och möjlighet till diskussion nu när stöd går att söka för detta via SF. Kanske kan ni bli en del av ett projekt eller pilotsatsning inom er idrott.

Riksidrottsförbundet (RF) har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

RF har nyligen utlyst en sökperiod för SF att söka projektstöd inom ramen för denna satsning. Du kan läsa mer om utlysningen på RF:s hemsida. Inled gärna en diskussion med ert SF i ett så tidigt skede som möjligt.


Datum och tid för informationsträffen:

Måndagen den 24/5 kl. 10:00-11:00

Plats: 

Digitalt via Teams. Länk skickas ut dagen innan mötet.

Innehåll:

  • Kort presentation om rörelsesatsningen i Skåne.
  • Möjlighet till samtal och disskussion med RF-SISU Skånes samordnare.

Målgrupp:

I första hand representanter i SDF med verksamhet i Skåne, även SF:ets representanter får närvara om SDF är på plats. 

Anmälan:

Anmälan görs senast 20 maj via denna länk. Träffen är kostnadsfri.

Övrigt:

Mötet kommer att spelas in för de som inte kan delta, och kan därmed ses i efterhand.


Varmt välkommen att ta del av vår resa.