Hem / Bidrag och stöd / Stöd till förbund (SDF) / Förändringar i hantering av regionalt specialidrottsstöd för SDF (förbund) - Hösten 2020

Förändringar i hantering av regionalt specialidrottsstöd för SDF (förbund) - Hösten 2020

RF-SISU Skåne stödjer årligen den regionala idrottsverksamheten som arrangeras via SDF (förbund) med ett ekonomiskt stöd på cirka 7,5 miljoner kronor. Det är det största enskilda stöd som fördelas av distriktet. RF-SISU Skånes styrelse har beslutat att ge en arbetsgrupp i uppdrag att se över hur stödet kan förenklas i sin hantering i linje med idrottsrörelsens Strategi 2025 som uttalat har en förenklad administration som en av grundförutsättningarna.

-Vi vill bevara grunden och intentionerna med stödet samtidigt som vi vill anpassa så att det blir en smidigare hantering för både små och stora förbund samt skapa en tydligare koppling till det pågående strategiarbetet, säger Eric Mace som är en av styrelserepresentanterna i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har sett över grunderna för stödet som nu tydliggjorts i ett regelverk och ett riktlinjedokument. Dokumenten följer därmed samma upplägg som Riksidrottsförbundet har för sina övriga stöd. Dokumenten antogs av RF-SISUs styrelse vid styrelsemötet 4 maj 2020 och i riktlinjerna finns några förändringar gentemot tidigare hantering.

Den största förändringen är att de SDF-dialoger som tidigare genomförts av representanter från RF-SISUs styrelse, kommer i höst att genomföras av tjänstemän istället. Varje SDF har en idrottskontakt som kommer att bistå med processledning i en eller flera utvecklingsdialoger i syfte att processa fram en utvecklingsplan för förbundet.

-Idrottskontakten är den som känner förbundet och den idrottsliga verksamheten bäst och den förändring som nu genomförs gör att vi hanterar SDF-dialoger på ett likvärdigt sätt inom Region syd (not. RF-SISU distrikten Blekinge, Halland, Småland och Skåne), fortsätter Eric Mace.

Viktigt datum att ha koll på - 1 november

Utvecklingsstödet, som är ett projektstöd för satsningar som ska utveckla idrotten i Skåne, ska sökas senast 1/11 via ett särskilt ansökningsförfarande som nu ska ut på remiss hos några SDF.

-Vi sätter ett datum för när vi önskar in en utvecklingsplan för att underlätta den praktiska hanteringen men också att det ska bli tydligare och att kvalitén på utvecklingsarbetet ska höjas, berättar Daniel Andersson som är verksamhetschef på RF-SISU Skåne.

Ett reviderat digitalt ansökningsformulär öppnas upp till hösten och det är via detta som förbundet registrerar sin ansökan och därmed också sin utvecklingsplan. Förutom att skicka in ansökan behöver förbundet också genomföra minst en utvecklingsdialog med RF-SISU Skåne. Sökande SDF kommer att ha hela hösten på sig att genomföra den obligatoriska dialogen med sin idrottskontakt och kan därmed planera i god tid för detta. Det slutgiltiga stödet som respektive SDF beviljas kommer att kommuniceras innan den första mars efterföljande år och beslut om ekonomiskt stöd fastställs av RF-SISUs styrelse, precis som tidigare.

Några andra förändringar är att verksamhetsstödet kommer att betalas ut två gånger per år istället för nuvarande fyra tillfällen. Förbunden åläggs också att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IdrottOnline eftersom det är den officiella kontaktvägen mellan förbund och RF-SISU Skåne. Information om jävsituationer och om flera förbund vill samverka i gemensam satsning har också lagts till. Mer information finns i dokumenten nedan.

Här kan du läsa Regelverk för specialidrottsstöd >> (pdf)

Här kan du läsa Riktlinjer för specialidrottsstöd >> (pdf)

Frågor om stödet och de revideringar som gjorts ställs med fördel till:

Eric Mace, styrelserepresentant RF-SISU Skåne, This is a mailto link
Daniel Andersson, verksamhetschef RF-SISU Skåne, This is a mailto link

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus