SDF-konferens 2021

Den 12-13 november 2021 genomförs den första gemensamma SDF-konferensen i RF-SISU distrikten Blekinge, Halland, Skåne och Småland. Här samlar vi praktisk information.

PROGRAM - FREDAG 12 NOV  

Från 16.00 serveras fika samt incheckning på respektive hotell 

17.00-19.00 Blir all idrott e-sport förr eller senare? 
Troed Troedson är samhälls- och framtidsanalytiker som har gjort sig känd för sin kunskap om organisationsutveckling. Troed kommer att reflektera över hur pandemin påverkar samhället och idrotten, digitala framtiden och om hur idrotten kommer att se ut och vara organiserad framöver.    

20.00 Middag, valfri klädsel

 

PROGRAM - LÖRDAG 13 NOV  

09.00 After RIM 
Björn Eriksson är ordförande i Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. Björn kommer under konferensen ge sin bild över de viktigaste frågorna för idrottsrörelsen efter pandemin och årets Riksidrottsmöte som båda påverkar både förutsättningar och prioriteringar för idrottens alla nivåer framåt.

10.15 Information från vår samarbetspartner Folkspel, därefter fika och mingel

11.00 Ny nationell samverkansmodell
David Gustavsson är chef på RF/SISU för avdelningen SF-stöd. Avdelningen arbetar intensivt med att sjösätta den nya samverkansmodell som ska gälla i landet från och med 2022. David kommer att beskriva varför samverkansmodellen kommit till, dess syfte och mål samt ge en nulägesbeskrivning. Hur omsätter vi samverkansmodellen på bästa sätt för att maximera utvecklingen av den enskilda föreningen? 

12.30 Lunch  

13.30 Idrottsrörelsens påverkansarbete
Tina Sahlén är chef på RF/SISU för avdelningen intressepolitik och media. Tina kommer att berätta hur RF/SISU tänker kring idrottens påverkansarbete utifrån ett nationellt perspektiv. Hon kommer också att berätta om RF/SISUs tankar och prioriterade frågor inför valet 2022.

15.00 Summering och avslut

Moderator för dagarna är Sandra Hidgård, distriktidrottschef RF-SISU Halland.

Praktisk information om hotellen

Deltagarförteckning

Gruppindelning lördag 13 nov

Presentationer, dokumentering, material etc

 

FRÅGOR:

Frågor kring konferensens genomförande:
Helsingborg:
Daniel Andersson Lantz, 010-476 57 41, This is a mailto link

Växjö:
Mikael Fagerström, 036-34 54 02, This is a mailto link 
Lena Larsson, 036-34 54 30, This is a mailto link