Hem / Bidrag och stöd / Stöd till förbund (SDF)

Vi stöttar distriktets förbund (SDF)

RF-SISU Skåne är stödorganisation till idrottsörelsen i Skåne. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt SDF genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Kontaktperson för respektive SDF

Varje förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne som fungerar som kontaktperson. Det är denna person ni lättast tar kontakt med om ni har funderingar. 

Lista med kontaktpersoner för SDF

Vårt stöd till ert SDF

RF-SISU Skåne kan på flera olika sätt bidra till ert förbunds utveckling. Ni kan bland annat ta del av:

  • Framtidsdag/utvecklingsarbete med förbundet och dess styrelse, kommittéer etc.
  • Utveckling/utbildning av er förbundsstyrelse
  • Utveckling av och medverkan vid traditionella förbundsaktiviteter som föreningsträffar, ordförandekonferens, seminarier etc.
  • Föreningsbesök tillsammans med förbundet
  • Erbjuda fortbildning av anställda i förbund
  • Erbjuda möjlighet till videokonferens
  • Administrativt stöd

Ta kontakt med er idrottskontakt för att få veta mer om resp. del.

Regionalt nyhetsbrev

En till två gånger per halvår skickar vi ut ett regionalt nyhetsbrev till den mejladress som förbundet har registrerat i IdrottOnline. Sprid gärna informationen vidare inom ert SDF så att rätt personer nås av informationen. Om du vill läsa det senaste regionala nyhetsbrevet finner du det nedan.

Regionalt nyhetsbrev 

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Skåne ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhets- och utvecklingsstöd till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundstöd för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. 

Läs mer om vårt ekonomiska stöd

SDF-enkät 

Vi har sedan 2012 skickat ut en SDF-enkät med tre års intervall och denna gång gör vi det i samverkan med Malmö Universitet. SDF hade till den 31 maj 2021 på sig att svara på enkäten som är utskickad till den mejladress som förbundet har registrerad i IdrottOnline. Via denna länk kan du se vilka frågor som ställdes samt de svarsalternativ som ges.
Denna gång besvarades enkäten av 35 olika specialidrotter vilket är en lite minskning mot de 38 svar som inkom 2018. En sammanställning av enkätsvaren finner du nedan.
Till sammanställningen (pdf)

SDF-konferens 2021

Den 12-13 november 2021 genomfördes den första gemensamma SDF-konferensen i RF-SISU distrikten Blekinge, Halland, Skåne och Småland. Vi vill rikta ett stort tack till medverkande förbund som bidrog och gjorde konferensen till en lyckad mötesplats. Vi har samlat presentationer, bildspel, dokumentation och annan information via länken nedan.

Till dokumentation och material från SDF-konferensen