Hem / Bidrag och stöd / Redovisning och bokföring / Idrottens Redovisning

Idrottens Redovisning

Idrottens Redovisning innehåller information och rådgivning samt förslag till uppställning av förenklat årsbokslut (K1), årsbokslut (äldre uppställning, årsredovisning (K2) och årsredovisning (K3).

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet: Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan i ett eget dokument.

Bokföringslagen (BFL) ställer krav på hur bokföringen ska hanteras i ideella föreningar. När lagstiftningen föreskriver att föreningen är bokföringsskyldig innebär det att föreningens styrelse är skyldig att se till och att föreningen följer gällande lagstiftning.

Bokföringsnämnden (BFN) har genom ett antal allmänna råd (BFNAR) reglerat vilka föreningar som enligt BFL ska upprätta årsbokslut och vilka föreningar som ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), regler som finns i BFNAR 2012:1. Mindre föreningar kan upprätta ett förenklat årsbokslut enligt de K 1 – regler som finns i BFNAR 2010:1.

BFN kom med beslut 2016-11-26 om årsredovisning i mindre företag BFNAR 2016:10 som numera även omfattar ideella föreningar som skall tillämpas från räkenskapsår som inleds efter 1 januari 2017, efter detta får inte äldre årsredovisning användas.

I oktober 2017 kom K2 Årsbokslut vilket gäller från 2018-01-01 och genom att detta allmänna råd nu kommit finns alla råd för ideella föreningar.

Denna version av Idrottens Redovisning 3.4 har nu reviderats med anledning av att prisbasbeloppet har ändrats från 1 januari 2019. Vidare har information om arbetsgivardeklarationer på individnivå som också gäller från 1 januari 2019 lagts till.

Idrottens BAS-kontoplan har inte uppdaterats, version 3.1 gäller fortfarande.

Materialet innehåller liksom tidigare regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet. Idrottens BAS-kontoplan och konteringsinstruktioner finns i ett eget dokument.