Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd inkludering och mångfald

Projektstöd inkludering och mångfald

I Skåne har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända och asylsökande personer. En ökad inkludering leder till att både den skånska idrottsrörelsen och samhället utvecklas till det bättre. Din förening kan söka medel hos RF-SISU Skåne för att arbeta med inkludering.
 
RF-SISU Skåne vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi 2025 där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Idrottsrörelsen är en mötesplats över gränser och därmed en viktig arena för integration. Medan exempelvis pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

RF-SISU Skåne prioriterar

Principer som ligger till grund för bedömning av ansökningar

 • Föreningen har kontakt med idrottskonsulent gällande folkbildning.
 • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
 • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.
 • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 
 • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut.
 • Projektet bör bygga på samverkan med kommun, ideella organisationer, flyktinganläggning, eller andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.

Mål och ambitioner

 • Öka folkbildningen i förening
 • Öka antalet aktiva tonårstjejer med utländsk bakgrund
 • Öka antalet kvinnliga ledare
 • Öka antalet personer med utländsk bakgrund inom idrottsrörelsen som aktiva, ledare, tränare, och förtroendevalda.

Målgrupp

Nyanlända och asylsökande samt personer med migrationsbakgrund.

Föreningsutveckling

Utveckla och stärka föreningens långsiktiga förmåga att inkludera fler. Vi vill gärna se inslag av bildning/utbildning.

Sociala aktiviteter

Det kan t.ex. vara att befintliga föreningsmedlemmar matchas ihop med målgruppen för språkträning, sociala aktiviteter eller idrottsaktiviteter. Syftet är att målgruppen får möjlighet att vara med på sociala aktiviteter som gynnar integrationsprocessen. Sociala aktiviteterna måste vara kopplade till idrottsrörelsen och genomföras ihop med föreningen. 

Läs mer om Svenska Dag 1

Ansökan

Tillsammans med er idrottskonsulent fyller ni i ett dialogunderlag och kommer överens hur er satsning ska utformas samt vilka resurser och verktyg just er förening är i behov av.

Återrapportering

Sker via idrottOnline, senast 30 dagar efter avslutad satsning.

Exempel på kostnader som vi beviljar

 • Inköp av låneutrustning till nystartad verksamhet
 • Prova-på verksamhet 
 • Projektledning
 • Ledarvode
 • Spontanidrott
 • Motionsidrott

Exempel på kostnader som vi inte beviljar

 • Lägerverksamhet
 • Träningsavgifter
 • Medlemsavgifter
 • Ändamål som saknar koppling till syftet

LOK-stöd

Aktiviteter för personer som saknar fullständigt personnummer är godkända för LOK-stöd via Idrottonline. Lägg in dessa personer i medlems-registret med en bock för «utländsk person». Då räcker det att ange år-månad-dag.

Försäkring

När ekonomiskt bidrag tilldelas från RF-SISU Skåne blir alla deltagare i föreningens aktiviteter olycksfallsförsäkrade.

Vilka verktyg behöver ni?

Ta del av vår webbaserade plattform: inkluderandeidrott.se. Där finns alla tänkbara verktyg, material, filmer, diskussionsunderlag etc. Allt för att ni ska kunna inkludera fler in er verksamhet.

Ta del av vår verktygslåda specifikt designad för idrottsföreningar. www.sportopen.se som är ett samarbete med Malmö Universitet och en Kreativ byrå.

Har ni frågor eller funderingar?

Kontakta er idrottskonsulent eller Marina Karlsson, inkludering, på RF-SISU Skåne, This is a mailto link, tel. 010-4765730

Ladda ner informationsbladet om stödet här