Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF Anläggning

Projektstöd IF Anläggning

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Skåne.

 

Ansökan

 

För att ansöka om projektstöd anläggning ska ni alltid börja med att ta kontakt med er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne.

Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan som en hjälp i ert planeringsarbete innan ni tar kontakt med er idrottskonsulent.
Lärgruppsplanen hittar ni här >>

Sista dag för 2021 ansökningar är 30 november. Ansökningstiden är löpande under året. Har ni ingen kontakt med en idrottskonsulent får ni det enklast genom att maila vår kundtjänst på This is a mailto link.

Er ansökan skickas in i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Manual finns på idrottonline.se

Ordförande, kassör samt idrottsmedel firmatecknare är de som har behörighet att skicka in en ansökan i IdrottOnline.

Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

Följande stöd går att söka inom projektstöd anläggning:

För bidragstekniska frågor är ni välkomna att kontakta Emeli Kireborn, 010-476 57 21 alt. This is a mailto link

Beslut 

Beräknad handläggningstid är minst åtta veckor.

Om det är aktuellt med komplettering av er ansökan kommer vi att kontakta er.
Före utbetalning av stöd ska också följande handlingar inkomma i IdrottOnline:

  • Medfinansieringsintyg.
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal.

Återrapport

Återrapporten finns i ert ärende i IdrottOnline och ska skickas in snarast efter projektets slutförande, dock senast 3 år efter beslut om beviljat stöd.

Manual IdrottOnline här

Även en uppföljningsrapport ska göras inom 3 år efter beslutsdatum. Uppföljningsrapporten ska innehålla fakta om föreningsnytta, medlemsutveckling etc. och mailas till This is a mailto link

Tips på vägen

Andra bidragsgivare

Det kan också finnas möjlighet att erhålla bidrag från andra bidragsgivare, nedan finner ni länkar till några av dem.

Arvsfonden

Boverket

Jordbruksverket

Var ute i god tid

Både vi och andra bidragsgivare har kortare eller längre handläggningstid. Ibland krävs bygglov och det kan finnas andra förutsättningar som är tidskrävande.  

Energirådgivarna

Inom RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan ni som idrottsförening söka stöd för energibesparande åtgärder. För att få stöd krävs en energi- och miljökartläggning gjord av en oberoende part. I Skåne finns ett antal oberoende energi- och klimatrådgivare som tillsammans servar Skånes alla kommuner genom att ge gratis och opartiska råd om energieffektivisering. Länk till Energirådgivarna finner ni nedan. 

Energirådgivarna 

Ny lag som påverkar idrottsföreningar

Riksdagen har beslutat om en ny lag som innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen.

Mer information om lagen finns på Skatteverkets hemsida.