Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd barn- och ungdo... / Stöd till föreningar i mindre SF

Stöd till föreningar i mindre SF

RF-SISU Skåne har möjlighet att fördela projektstöd till idrottsföreningar i 11 mindre SF i ”SF’s ställe” för följande idrotter: Biljard, Boule, Casting, Dart, Draghundsport, Dragkamp, Gång och vandring, Issegling, Mångkamp, Racerbåt och Varpa.

Tillhör din förening en annan idrott (SF) så ansöker ni om stöd via respektive SF:s egna idrottsmedel eller via Projektstöd barn och ungdomsidrott

Sökbara områden

  • Ungdom: utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen, anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta, utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg.
  • Aktivitetsledare: idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Så här ansöker du

  • Inledande dialog med idrottskonsulent på RF-SISU Skåne där ni tillsammans kommer överens om hur eran satsning ska utformas.
  • Görs via föreningens IdrottOnlinesida i idrottsmedelapplikationen, välj Projektstöd Mindre SF-förbund
  • Ingen deadline för ansökan.
    Manual skicka in ansökan om Idrottsmedel i IdrottOnline

Återrapportering

Sker via IdrottOnline av föreningen efter avslutad satsning. För att göra återrapporten så ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Frågor

Vid frågor eller funderingar - kontakta föreningens idrottskonsulent >>