Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd barn- och ungdo... / Stöd för anpassad träning under coronakrisen

Stöd för anpassad träning under coronakrisen

För att ge föreningar möjlighet att ställa om verksamheten och fortsätta träna under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Skåne. Det kan handla om utrustning till utomhusträning, att genomföra annorlunda idrottsverksamheter eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund stängda hallar.

Med stödet vill Riksidrottsförbundet skapa möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer. 

Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

I Skåne är stödet "Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin" uppdelat i två delar av vårt projektstöd IF:  

Barn- och ungdomsidrott

Föreningen kan söka stöd för att:

  • Köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning.
  • Genomföra annorlunda idrottsverksamheter.
  • Täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar.

Vi täcker inte lön eller ledararvode.

Belopp:

Man kan maximalt erhålla stöd på 20 000 kr per förening. (Nytt belopp efter 2020-10-26. Tidigare 10 000 kr per förening)

Ansökan:

För att ta del av stödet ska föreningen kontakta oss, dialogen ska gå via föreningens idrottskonsulent. Här hittar du kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter i Skåne.

Inkludering

Föreningen kan söka stöd för att:

Inom ramen för stödet kan man till exempel köpa in material för att ställa om träningar som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Stödet avser verksamhet för alla åldrar. 

Belopp

Man kan maximalt erhålla stöd på 20 000 kr per förening. (Nytt belopp efter 2020-10-26. Tidigare 10 000 kr per förening)

Ansökan

För att ta del av stödet ska föreningen kontakta oss, dialogen ska gå via föreningens idrottskonsulent. Här hittar du kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter i Skåne.

Läs mer i vårt informationsblad (pdf)