Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrotten gör ovärderliga nytta och fungerar väldigt bra i Skåne men det finns också några utmaningar och inget är någonsin så bra att det inte kan bli bättre. Du kanske har en idé om hur verksamheten skulle kunna utvecklas? Prata i så fall med en idrottskonsulent på RF-SISU Skåne, det är inte omöjligt att vi kan stötta både ekonomiskt och som bollplank för din idé!

Syftet med projektstöd för idrottsföreningar är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i en förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Det finns stöd för fyra olika typer av projekt och satsningar: 

1. Behålla unga

Satsningar i syfte att få tonåringar (13-20 år) att stanna kvar i idrotten.

2. Utbilda barn- och ungdomsledare

Utbilda tränare i brett ledar- och tränarskap (idrottsspecifikt endast via specialförbund).

3. Prio-områden

Satsning som gör att idrotten rekryterar på platser och i målgrupper vi inte når idag.

4. Covid-19

Tillfälligt stöd för att anpassa verksamheten i Coronatider, läs mer här >>

 

Paketerade satsningar 

Prata med er idrottskonsulent om något av nedan skulle vara av intresse för er förening 

  • Ungdomsinitiativ (stöd för unga att realisera deras egna idéer).
  • Försnack (Workshop i träningsgrupper kring värdegrunder, attityder, normer m.m.)
  • Sport fitness (tävlingsfri ungdomsidrott och med glädjen i centrum)
    Läs mer om Sport fitness

Villkor

Förening som söker projektmedel måste följa idrottens riktlinjer och anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Det måste finnas en långsiktig koppling till strategi 2025 men det brukar finnas i kloka barn- och ungdomssatsningar, prata mer med idrottskonsulenten på RF-SISU Skåne eller läs mer på https://www.strategi2025.se/ 

Ansökan

Ansökan görs via ett inledande samtal med idrottskonsulent, ansökningsperioden är rullande. Ju bättre förberedd och förankrad en idé är desto bättre chans att lyckas. Överväg gärna att utveckla idén i lärgruppsmiljö. Det finns lite olika saker vi inte kan bevilja medel för (t.ex. läger, medlemsavgifter och SF-utbildningar) men det beror t.ex. på vilket spår man väljer, prata med er idrottskonsulent. 

Har ni frågor eller funderingar? Hitta och kontakta er idrottskonsulent 

Ladda ner infoblad om projektstödet (pdf)