Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn-och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd. Syftet med projektstödet är attskapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn-och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen är att:

 • Stärka idrotten i områden som har låg andel deltagare i idrottsföreningar eller få föreningar/idrotter.
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
 • Idrottsföreningar har utbildade barn-och ungdomsledare.

Inom projektstöd IF barn- och ungdomsidrott finns där tre sökbara områden:

 1. Prioriterade områden
 2. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 3. Utbildade barn- och ungdomsledare
 4. Bibehålla verksamhet under coronarestriktionerna, läs mer här >>

Principer som ligger till grund för bedömning av ansökningar

 • Föreningen bedriver sin verksamhet utifrån anvisningar för barn- och ungdomsidrott.
 • Föreningen följer RF:s riktlinjer gällande registerutdrag för ledare som har kontakt med barn- och ungdomar.

Sökbara områden

1. Prioriterade områden

Alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige. Att möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening inte är beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

Målgrupp
Barn och ungdomar åldern 7–25 år.

2. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Stöd beviljas till satsning med fokus på att utveckla föreningsmiljön så att den upplevs trygg, välkomnande och inkluderande för målgruppen.

Målgrupp
Ungdomar i åldern 13–20 år

3. Utbildade barn- och ungdomsledare

Stöd kan beviljas till idrottsövergripande utbildningar, så som tränarutbildningar och utbildningar som ger ökade kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Föreningar kan söka stöd för att utbilda sina aktivitetsledare för barn och ungdomar i RF-SISU Skånes idrottsövergripande utbildningar:

Målgrupp
Aktivitetsledare för barn och ungdomar upp till 25 år

4. Bibehålla verksamhet under coronarestriktionerna - läs mer här >>


Exempel på kostnader vi beviljar

 • Ledararvode.
 • Idrottsövergripande utbildningar.
 • Material till uppstart av verksamhet för ny målgrupp.
 • Idrottsövergripande Idrottsskola och/eller organiserad spontanidrott i samverkan med flera andra idrotter.
 • Processarbete med idrottskonsulent.
 • Försnack/snackisar.

Exempel på kostnader som vi inte beviljar

 • Läger
 • Material
 • Medlems- och träningsavgift
 • SF-utbildningar

Ansökan

 • Inledande dialog med Idrottskonsulent på RF-SISU Skåne där ni tillsammans kommer överens om hur eran satsning ska utformas.
 • För att söka ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.
 • Ingen deadline för ansökan.

Återrapportering

Sker via IdrottOnline, senast 30 dagar efter avslutad satsning.

Försäkring

När ekonomiskt bidrag tilldelas från RF-SISU Skåne blir alla deltagare i föreningens aktiviteter olycksfallsförsäkrade.

Har ni frågor eller funderingar? Kontakta er idrottskonsulent 

Ladda ner infoblad om projektstödet (pdf)

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus