Hem / Bidrag och stöd / IdrottOnline / Hemsida flytt / Emmas Blogg / Avsnitt 7 – Se över texter och information

Avsnitt 7 – Se över texter och information

Hejsan! 
Här, på Stensäters RF, är vi mitt i tävlings- och ridlägertider och där ligger fokuset för vår styrelse, vilket gör att beslut kring uppgradering av hemsidan få pausa lite. Som ideell förening är det viktigt att prioritera och lägga ideella krafter rätt och långsiktigt, det bör vara kul och inte betungande att vara ideell i en förening 😊.  
I vårt hemsidearbete gör det inte så mycket att beslut tar tid, det finns så mycket annat att förbereda inför själva ”flytten”.

Just nu är jag och delar av förenings US (ungdomssektion) inne och ser över våra texter.  Vilka texter ska vara kvar? Vilken information saknar vi? Just nu är det mycket text på varje sida och vi tittar på om vi kan korta ner och göra det mer överskådligt och framför allt luftigare och lättare att läsa.  

Det är även bra att fundera på hur våra medlemmar tar till sig informationen, i det här fallet tänker jag primärt på om det är hemsidan via mobilen, via surfplatta eller via dator. Bra att stämma av att texter och bilder ser bra ut i flera versioner. Det hade varit intressant att göra en kortare undersökning bland våra medlemmar för att se hur de tar till sig klubbinformationen. Då kanske inte bara hur de läser vår hemsida utan generellt, är det sociala medier som funkar bäst, hemsidan, eller kanske lappar i stallet? Återkommer med mer kring detta när jag tagit tanken vidare, eller kanske till och med när jag har ett resultat.  

 
Vi ser också över så att all information är aktuell, det är lätt att bli hemmablind och inte riktigt läsa sina egna texter. Det som står på hemsidan var aktuellt när det skrevs men idag känns det inte lika relevant. 

Vi ser också över vilket sätt vi skriver på. Vi har pratat kring om det är trevligt att det syns att det är olika personer som skrivit texterna eller om vi ska försöka ha det mer enhetligt. Just nu lutar det nog är att hålla det mer formellt på de sidor som är informationssidor, ex på sidor om anläggningen, klubben och ridskolan medan mer informellt på ex ungdomssektionens sida. Korta nyheter får också gärna vara mer personliga. 

När vi går igenom texterna försöker vi också titta på språket generellt, vem riktar sig informationen till och är den skriven på läsaren? Vi försöker tänka på att plocka bort utfyllnadsord som ”ju”, ”så” och så vidare för att få ett bättre flöde.  

Generellt har i alla fall jag börjat landa in i att hemsideflytten inte länge känns jobbigt och påtvingad, även om jag får erkänna att jag kände så i början. Nu ser jag det mer som en chans att tänka om och snygga till, städa upp och bygga en sida som passar oss idag.  
 
Hur ser det ut hos er? Kanske läge att lägga sig i hängmattan och läsa igenom era hemsidetexter? 


Glad midsommar! 


/Emma och US-stjärnorna.  

image28dpk.png