Hem / Bidrag och stöd / IdrottOnline / Hemsida flytt / Emmas Blogg / Avsnitt 10 - Tankar kring tillgänglighetsanpassning

Avsnitt 10 - Tankar kring tillgänglighetsanpassning

Halloj! 
Den senaste tiden har jag funderat en del kring tillgänghetsanpassning av vår nya hemsida och funderar då även kring tillgänglighet i stort hos oss som förening.  
Själva begreppet tillgänglighetsanpassning är brett och jag känner att det finns en risk att fastna i att vi kanske inte kan lösa alla utmaningar. Samtidigt tänker jag att det är viktigt att vi tänker efter och anpassar så mycket det är möjligt för att vara så tillgängliga vi kan. 

När det gäller hemsidan i sig så finns det en del att funder kring:

  • Att lägga in syntolkning vid bilder går i dag att göra på de flesta sidor (du lägger till en beskrivande text kring det som bilden visar).
  • Uppläsning av sidor är också möjlig på de flesta webbplatser.  
  • Det är också bra att tänka igen färgval av bakgrund, textfärg osv så att det är färger som är lättare att urskilja och som inte flyter ihop och blir svårläst.  
  • Vid visning av filmer på sidan kan det vara bra att använda ett program som göra att filmerna kan textas.  

Jag har tidigare skrivit kring att det är viktigt att få till en bra struktur på sidan, det gäller även här. Minska antalet undersidor för att göra vår sida lättnavigerad, det är dessutom tidssparade både för den som letar information och för oss som underhåller sidan med färre ställen att hålla koll på. 
Rubrikerna bör vara tydliga, i stället för att samla massa olika info under ”om föreningen” så kommer vi i stället ha ”medlemsavgift”, ”kontaktuppgifter”, ”träningstider” och så vidare. Vi behöver återigen tänka igenom hur mycket information vi behöver ha på sidan, vad vill våra medlemmar veta? Också vad vill framtida medlemmar veta? 

Kanske en ”ny i klubben-sida”?   
När det gäller texterna på sidan så är det bra att tänka på att lägga budskapet tidigt i texten så att den som läser texten snabbt förstår vad den handlar om och vad syftet är. 
 
Sökfunktionen på sidan är också värd en tanke, går det att sätta taggar eller etiketter på nyckelord och/eller rubriker för att göra informationen lättare att söka fram?  

Kanske ska vi även ha en kontaktperson som nya eller befintliga medlemmar kan kontakta för behov av tillgänglighetsanpassning? Den personen kan ha lite extra koll på var/hur vi kan anpassa och det underlättar för medlemmarna om de vet vem de kontaktar. Vi visar också att tillgänglighet är viktigt för oss.  

Formuleringar kring tillgänglighet är svåra då tillgänglighet kan betyda olika saker för olika personer. Nedan ser ni hur RF-SISU Skånes formulering i samband med anmälan till regionala utbildningar:

"Tillgänglighetsanpassning

Vi försöker tillgänglighetsanpassa våra utbildningar i största möjliga mån. För att vi ska kunna göra detta behöver vi känna till behoven med viss framförhållning. Våra standardlokaler är oftast inte fullt ut tillgänglighetsanpassade och att byta lokal kräver planering.
Exemel på tillgänglighetsanpassning kan vara teckenspråkstolk, rullstolsanpassad lokla eller lokal med hörslinga. Det finns en mängd olika behov som vi gärna gör vårt yttersta för att möta. Notera i rutan nedan vilket behov du har så tar vi kontakt med dig och för en dialog kring det."

Det finns massor att tänka på och vi kan kanske inte lösa allt, med det känns viktigt att visa att vi har en ambition att vara så tillgängliga som möjligt.  

Må gott och njut av sensommaren /Emma