Hem / Bidrag och stöd / Stöd till förbund (SDF) / Regionalt Specialidrottsstöd (SDF)

Ekonomiskt stöd till SDF (regionala förbund)

Varje distrikt har ett stöd att för att fördela till specialidrotten i respektive distrikt/län. Det regionala specialidrottsstödet fördelas genom ett verksamhetsstöd och ett utvecklingsstöd, se beskrivning av dessa nedan. Stödet administreras på likvärdigt sätt inom RF-SISU distrikten i Region Syd (Blekinge, Halland, Skåne och Småland). 

Mottagare av stöd

Mottagare av regionalt specialidrottsstöd är SDF (förbund) inom respektive idrott. I de idrotter som saknar SDF krävs en dialog med respektive RF-SISU distrikt för att erhålla ekonomiskt stöd.

Verksamhetsstöd

En del av regionala specialidrottsstödet är ett verksamhetsstöd som fördelas som utifrån följande parametrar;
• Antal IF inom respektive idrott – 20 % av verksamhetsstödet
• Antal inrapporterade deltagartillfällen – 40 % av verksamhetsstödet
• Antal inrapporterade utbildningstimmar – 40 % av verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens gemensamma administrativa verksamhetssystem IdrottOnline och är relaterade till föreningarnas verksamhet.

Detta innebär att SDF inte skall rapportera in ovanstående uppgifter till respektive RF-SISU distrikt. Respektive RF-SISU distrikt fastställer storleken på verksamhetsstödet årligen, senast 28 feb.

Min och maxbelopp för verksamhetsstöd
Maxbelopp är 33 % av det totala verksamhetsstödet. Minibeloppet varierar mellan distrikten. I Skåne gäller minimumbelopp 5 000 kr för Regionala SDF* och 10 000 kr för SDF med idrottsföreningar i enbart Skåne.

Utbetalning av verksamhetsstöd
För att utbetalning skall ske, ska verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret skickas in till RF-SISU distriktet.

Utbetalning av verksamhetsstödet sker sedan utifrån respektive distrikts utbetalningsrutiner, som varierar beroende på olika regionala förutsättningar.

Utvecklingsstöd

En del av det regionala specialidrottsstödet är ett utvecklingsstöd som fördelas utifrån dialog med ett eller flera RF-SISU distrikt beroende på SDF:ets geografiska omfattning. Stöd ges till satsningar som utvecklar idrotten inom respektive distrikt, utifrån idrottsrörelsen gemensamt antagna mål 2025 och aktuell strategisk plan. Beviljande av medel kan ges till fleråriga utvecklingssatsningar.
Insatser för att stödja utvecklingsresor enligt idrottsrörelsens strategiarbete, läs mer på www.strategi2025.se

Ansökningsförfarande
1) SDF skall skicka in en ansökan om medel inom ramen för ovan nämnda områden. Ansökan görs via digitalt formulär. [Ansökan är för närvarande stängd] 
För regionala SDF måste en ansökan per RF-SISU distrikt göras.
2) Dialog med RF-SISU distriktet kan ske både innan inskickad ansökan och efter ansökan skickats in. Vi rekommenderar det förstnämnda. Dialog sker med idrottskontakt för resp idrott. Se lista här >>
3) Distriktets styrelse alt utsedd beslutsgrupp beslutar om stöd vid kommande styrelsemöte alt beslutsmöte.
4) SDF erhåller återkoppling av beviljat stöd alt avslag.

Utbetalning av utvecklingsstöd
För att utbetalning skall ske, gäller samma förutsättningar som för utbetalning av verksamhetsstödet, dvs inkomna handlingar från SDF. Utbetalning sker efter genomförd SDF-dialog och beslut av distriktet.

Återrapport
Beviljade medel inom utvecklingsstödet skall årligen återrapporteras. Återrapport eller delrapport görs via ett digitalt formulär. [länk till återrapporteringsformulär] 

 

*Regionalt SDF (regionalt förbund, t.ex. Tennisförbundet Syd) är de SDF som har idrottsföreningar mer än ett distrikt.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus