Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Skåne hanterar tillsammans med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden de stöd som ges inom idrottsrörelsen. Under stipendier, fonder och utmärkelser finns även stöd att söka utanför idrotten.  

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd)

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Läs mer om ansökan för LOK-stöd.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är att stärka idrotten i idrottssvaga områden, få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och, att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare.

Sökbara områden genom RF-SISU Skåne är:

  • Idrottssvaga områden - Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen.
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten - Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.
  • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningar - Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Läs mer om projektstödet för barn- och ungdomsidrott här.

Projektstöd inkludering

Det finns även projektstöd att söka satsningar för att inkludera fler nyanlända i verksamheten, med målet att målgruppen väljer att bli och välkomnas som, medlemmar i idrottsrörelsen.

Syftet är att stödja idrottsföreningarnas utveckling mot att bedriva inkluderande verksamheter och göra riktade insatser för målgrupperna.

 Läs mer om projektstödet för inkludering här.

Projektstöd anläggning

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Skåne. Läs mer om ansökan för projektstöd anläggning.

Utvecklingsresurs genom folkbildning

RF-SISU Skåne arbetar med att utveckla och utbilda föreningar och förbund i Skåne. Utvecklingsresursen är inriktad på att utveckla och stötta den lärande processen genom utbildning och folkbildning i en förening eller ett förbund. RF-SISU Skånes idrottskonsulenter kan komma ut och informera föreningar och förbund om möjligheter att arbeta med den resurs som finns att tillgå. Läs mer om vårt stöd genom folkbildning

Rabatter och förmåner

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Dessa avtal inkluderar Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, distrikt, föreningar och medlemmar. Mer om rabatter och förmåner på rf.se

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus