Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Vanligt förekommande frågor och svar (FAQ)

Vanligt förekommande frågor och svar (FAQ)


Här samlar vi frågor och svar på de vanligt förekommande frågeställningar som rör Skånes Idrottsledarstipendier. Varmt välkommen att kontakta oss om du har ytterligare funderingar.

Inför nominering

Vilka föreningar kan söka stipendiet?

De nominerade ska vara aktiva ideella ledare i en idrottsförening i Skåne och föreningen skall vara ansluten till ett Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet.

Visa svar

Vilka får nominera stipendiater?

Det är endast förtroendevalda i föreningens styrelse som får nominera föreningens kandidater, eller en av styrelsen utsedd person (anges i nomineringsformulär).

Vänd dig till styrelsen, som har i uppdrag att företräda sina medlemmar mellan årsmötena, ifall du har något tips på ledare som är en lämplig kandidat eller med annan information som kan vara behjälplig.

Visa svar

Vilka får inte nomineras?

Du får inte nominera dig själv. Anställda (personer med anställningsbevis) inom idrotten får inte heller nomineras. Stipendiet är förbehållet den ideella ledaren.

Visa svar

Varför får vi nominera en man och en kvinna per förening?

Idrotten jobbar mot övergripande jämställdhetsmål 2025. Om ni saknar någon lämplig ledare av något av nämnda kön bör ni nog se över era strukturer och er representation i er förening. Tag gärna RF-SISU Skåne till hjälp.

Nomineras två personer av samma kön är det praxis att plocka bort en av dessa ledare. Föreningen kan givetvis välja att endast nomiera en ledare.

Notera att ledare är ett brett begrepp och innehåller såväl aktivitetsledare (tränare, lagledare etc.) som organisationsledare (styrelse-, kommittéledamot etc.)

Visa svar

Vi har många ledare som vi vill nominera, hur ska vi kunna välja?

Ett angenämnt "problem". Ett tips är att skapa en långsiktig plan för hur ni tänker kring er ledarförsörjning (rekrytera, utveckla och behålla ledare) och se nominering till Skånes Idrottsledarstipendier som en viktig del för att visa uppskattning. Att bli nominerad ses av många som ett trevligt bevis på föreningens uppskattning av den ledargärning man gör. Långsiktigheten gör att ni kan ha ett system för urval vilket kan underlätta val av kanditater till nominering.

Visa svar

Vi har många ledare men inte så många uppslag på vem vi vill välja ut?

Ett tips kan vara att låta medlemmarna komma in med förslag. Gör ett utskick och be om att få in tips från medlemmarna. Att lyssna på föreningens medlemmar är alltid ett bra förslag.

Visa svar

Får personer som fått stipendiet tidigare nomineras igen?

Nominering av tidigare stipendiater får ske men ledare som ej tidigare fått stipendiet prioriteras. 

Visa svar

Hur mycket text behöver vi skriva i motiveringen?

Det är viktigt med en bra och tydlig beskrivning av ledarens egenskaper, insatser och engagemang. Skriv gärna så kärnfullt som möjligt då det är många nomineringstexter att gå genom. 

Visa svar

Efter nomineringsperioden

När och hur ges besked om vilka som erhållit Skånes Idrottsledarstipendier?

Besked lämnas i mars månad via mejl. Beslutet går ej att överklaga. Vänligen mejla RF-SISU Skåne ifall du önskar nomineringstexten.

Visa svar

Jag har fått stipendium men jag hittar inte mejlet med länk till formuläret där bankuppgifterna samlas in. Vad gör jag?

Tag kontakt med RF-SISU Skåne så får du en ny länk till formuläret. Detta gäller endast stipendiaterna, föreningarnas bankuppgifter tas direkt från IdrottOnline.

Visa svar

När kommer pengarna?

Insättning sker senast vecka 25 förutsatt att bankuppgifterna är korrekta. 
Stipendiaternas bankuppgifter sparas bara för detta ändamål.
Föreningarnas bankuppgifter hämtas från IdrottOnline.

Frågor kring utbetalning ställs till RF-SISU Skåne.

Visa svar

Frågor som rör galan/utdelningen

Hur anmäler jag mig till galan?

Som stipendiat klickar du på länken som finns i grattisbrevet du fått via mejl från RF-SISU Skåne.

Föreningen har också fått e-post där det finns en länk som föreningsrepresentanten använder. 

Visa svar

Får jag bjuda med mig någon till galan?

Tyvärr har vi begränsat med platser så det finns inte möjlighet att bjuda med någon.

Om stipendiaten eller föreningsrepresentanten inte har möjlighet att komma, vad gäller då?

Då är det ok för den som kan komma att ta med sig någon annan i den andres ställe. Anmäl då den personen som stipendiat eller föreningsrepresentant beroende på vem det är som inte kan komma.

Visa svar

Vilken tid börjar galan i maj?

Galan börjar med mingel i entrén kl 17.30. Därefter bjuds det till galamiddag med underhållning och intervjuer. Kvällen beräknas vara slut kl 21.00.

Visa svar

Jag önskar specialkost – hur meddelar jag detta?

Det anmäler du i samband med att du anmäler dig till galan. 

Visa svar

Vad är det för klädkod på galan/utdelningen?

Kom i något du trivs i. Det är inget krav på varken långklänning eller frack. 

Visa svar