Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Skånes Idrottsledarstipendier

Skånes Idrottsledarstipendier

RF-SISU Skåne vill tillsammans med Sparbanksstiftelserna i Skåne* uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att dela ut 250 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna. 

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen.  

Den 15 januari öppnade vi för nomineringar till Skånes idrottsledarstipendier och samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att nominera en kvinna och en man. Att väga in jämställdhetsaspekten är ett medvetet och självklart beslut, helt i linje med idrottsrörelsens mål. Sista dagen att nominera var den 25 februari 2021. 

Rent formellt är det styrelserna i föreningarna som kan föreslå kandidater. Om er förening skulle vilja låta medlemmarna komma med förslag på kandidater att nominera är det givetvis helt upp till er själva att hantera. 

Stipendiaten får 5 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 5 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet. 

Tidigare år har stipendierna delats ut under en galakväll i Lund men som, på grund av coronapandemin, inte kommer att bli av 2021. Istället blir stipendiater och föreningar kontaktade under våren när utdelningen ska ske 

Den 17 maj publicerades hela listan på samtliga stipendiater på hemsidan, läs mer och se förteckning över samtliga stipendiater

 

Viktiga datum

Nomineringsstart                              15 januari
Sista dag för nomenering                  25 februari
Lista på stipendiater offentliggörs      17 maj
Stipendierna utbetalda                      sommaren 2021


*Sparbanksstiftelserna i Skåne är: Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen. 

Nominera senast 25 februari