Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Riksidrottsförbundets uppdrag

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.

Vad är rörelsesatsningen?

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. 

Exempel:

  • Organiserade rastaktiviteter, utformade att i första hand locka elever som inte är aktiva.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelseförståelse.
  • Samordnare från RF:s distriktsidrottsförbund (distrikten) skapar nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.

Distrikten leder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan med kommuner och skolor. Gärna genom eller tillsammans med skolornas egna idrottsföreningar och elevhälsan. Rörelsesatsningen samspelar med skolans uppdrag. I läroplanen för grundskolan står: ”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Ladda ner pdf - En ny syn på träning och tävling - med rörelseförståelse som grund

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vill vi uppnå?

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

– Tillsammans med skolan kan vi skapa fler tillfällen för rörelse under skoldagen. För alla barn och framför allt de barn som idag inte är aktiva. Förhoppningen är att vi kan hjälpa skolorna att utveckla det de redan gör och hitta hållbara lösningar så att skolorna ska kunna driva arbetet vidare själva. I förlängningen kan detta leda till en förbättrad och mer jämlik folkhälsa, säger Riksidrottsförbundets projektledare Kristin Ekblom.

Vi samarbetar med Sparbanken Skåne

Vi har inlett ett samarbete med Sparbanken Skåne som nu möjliggör att fler skånska skolor och där till följd fler skånska barn kommer bli mer rörelserika. RF-SISU Skåne kommer utbilda personal på skolorna i Rörelseförståelse och ge dom inspiration hur dom kan komma igång med rörelserika aktiviteter under och i anslutning till skoldagen.

Samarbetet möjliggör också att skolorna får ett besök av artisten Pidde P som också står bakom satsningen värderingar och vill precis som vi stötta skolorna i Skåne att skapa aktiviteter som ger barnen en lustfylld upplevelse som får dom att må väl. 

Informationsblad

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Vill ni veta mer om skolsatsningen kontakta gärna:

Linda Jenvén

Alexander Fridlund 

Henrik Nilsson