Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Om rörelsesatsningen

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Vad vi erbjuder skolan

  • Verktyg för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för rörelse under skoldagen
  • Processtöd för skolans rörelseteam
  • Inspiration till rörelse och idrott
  • Utbildning för personal i rörelseförståelse
  • Utbildning av elever till rörelseledare
  • Stöd för samverkan med idrottsföreningar
  • Start av skolidrottsförening
  • Nätverksträffar

Stödet utgår från varje skolas enskilda behov och förutsättningar.

Skolor som tar del av rörelsesatsningen ser goda effekter av arbetet, bland annat; piggare elever, ökad trivsel bland elever, färre konflikter och lugnare klassrum.

Skolor som tar del av satsningen i Skåne. Klicka här. 

Skåne i framkant

Två av målen med rörelsesatsningen är att nå ut till många skolor och att så många som möjligt av dessa etablerar samarbeten med lokala idrottsföreningar. I Skåne har satsningen redan nått ut till många skolor och därför är fokus nu på att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet, samtidigt som vi välkomnar fler skolor som söker sig till satsningen.

 

 After school

Genom After school får skolbarn prova på föreningsaktiviteter kostnadsfritt, på skolans område och i direkt anslutning till att lektionstiden slutar och skolpersonal närvarar vid varje aktivitet. Idag är det många föreningar som samverkar med skolor genom After school och som vittnar om en framgångsrik medlemsrekrytering.

Är ni en förening som vill samverka?

Ta kontakt med din idrottskonsulent så får du hjälp med att komma i kontakt med en skola vi samverkar med i din kommun.

 Idrottens dag

2021 deltog inte mindre än 80 000 barn på 400 skolor i 140 av Sveriges kommuner på Idrottens dag. Över 40 olika idrotter var representerade och i Skåne deltog fler än 11 000 barn på Idrottens dag. Som en del av EU-initiativet deltog ett 40-tal länder och tusentals skolor över hela Europa.

Se inslaget som visades i SVT's Lilla Sportspegeln.

lilla sportspegeln idrottens dag.png

Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn i hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport.

 

Inspiration till mer rörelse och idrott!

På den här sidan samlas material från många av RF:s olika idrotter (förbund), som ska inspirera er skola till mer rörelseglädje! Här kan ni lära känna idrotterna, få tips på kom-igång-övningar och delta i utmaningar. Kika runt och se vad som passar just er – låt barnen testa och hitta sin grej.
Sidan uppdateras under hösten 2021 med fler idrotter och material. Arbetet ingår i regeringsuppdraget Rörelsesatsning i skolan och har möjliggjorts genom projektstöd skolsamverkan.

Riksidrottsförbundets sida; Inspiration till rörelse och idrott