Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Out- & Indoor rörelseglädje för seniorer 60+

Out- & Indoor rörelseglädje för seniorer 60+

Under den pågående pandemin har RF-SISU Skåne tagit fram ett alternativ som erbjuder rörelse för målgruppen 60+. Nu under hösten 2021 vill vi gärna fortsätta medverka till rörelse och gemenskap och erbjuder denna verksamhet.

VI kommer att genomföra aktiviteterna utomhus, eller innomhus, med mindre antal deltagare. Ca 5 tillfällen per träningsgrupp. Om ni som idrottsförening eller kommun vill arrangera outdoor rörelseglädje 60 + vänligen ta kontakt med Sofi Andersson

Hur går det till?

Mindre grupper träffas vid 3-5 tillfällen för att under säkra former utöva motion och aktivitet tillsammans. Vi provar nya idrotter som organiseras av föreningar i 1 timmes-pass.

Aktiviteterna arrangeras i hela Skåne och är gratis för deltagare.

Eftersom det är begränsat antal platser kommer de som anmäler sig först att prioriteras.

Vi följer folkhälsorekommendationerna och våra planer kan därefter behöva justeras.

Outdoor/Indoor Rörelseglädje 60+, information om innehåll