Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Idrottens viktiga frågor i valet 2022

Idrottens viktiga frågor i valet 2022

Under tiden fram till valet vill RF-SISU Skåne lyfta de frågor som vi anser är de tre viktigaste frågorna för att föra idrottsrörelsen framåt. Vi behöver hjälp från personer i maktpositioner att öka möjligheterna för detta. Vi kan tillsammans öka förståelsen för utmaningar och behov som finns idag för att förbättra föreningens förutsättningar.

Fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer     

Idrotten i Skåne behöver 

  • Att det inom kommunen finns en långsiktig strategi och planering för idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.
  • Att kommuner i samverkan med idrotten upprättar idrottspolitiska program samt involverar idrotten som remissinstans och samtalspart i detaljplanarbete och samhällsplaneringsfrågor.

Läs mer om frågan   

Ett föreningsexempel - Önneköps IF


Återstart av idrotten efter pandemin för en bättre folkhälsa  

Idrotten i Skåne behöver 

  • Att kommuner och Region Skåne ger idrottsrörelsen goda förutsättningar att kunna bidra till att allt fler mår allt bättre genom idrottsföreningarnas verksamhet.
  • Att kommuner och Region Skåne säkerställer ett bra grundstöd till idrottsrörelsen på kort och lång sikt för en ännu starkare idrottsrörelse i Skåne.
  • Få en förstärkt förståelse för idrottsrörelsens betydelse för folkhälsan och idrottens samhällsnytta hos beslutfattare och tjänstepersoner.

Läs mer om frågan  

Ett föreningsexempel - GK Motus Salto


Samverkan mellan kommuner för bättre förutsättningar                

Idrotten i Skåne behöver  

  • Att kommuner aktivt arbetar för samverkan över kommungränserna, som en möjlighet att förbättra förutsättningar för föreningar och invånare i kommunen
  • Förutsättningar skapas för ökad samverkan mellan kommunerna
  • Att kommuner samverkar med närliggande kommuner i både nyinvestering och nyttjande av befintliga anläggningar

Läs mer om frågan

Ett anläggningsexempel - Sågen i Klippan


Digitala foldrar i PDF

För politiker - läs fullständigt material: Förbättra Föreningens Förutsättningar

För idrottsförening - läs fullständigt material: Förbättra Föreningens Förutsättningar