Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Se i efterhand:Levnadsvanor - en viktig del av behandlingen vid psykisk ohäls

Se i efterhand:Levnadsvanor - en viktig del av behandlingen vid psykisk ohäls

Den 16 nov anordnade Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention en digital utbildningsdag med fokus på levnadsvanornas betydelse vid psykisk ohälsa.

Nu finns de filmade föreläsningarna tillgängliga för alla att se på följande länk:  

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/levnadsvanor---en-viktig-del-av-behandlingen-vid-psykisk-ohalsa/