Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Nytt tillfälle: Digital utbildning för FaR-aktörer 14 april

Nytt tillfälle: Digital utbildning för FaR-aktörer 14 april

Välkommen till en digital utbildning där du får lära dig om metoden fysisk aktivitet på recept och dess tillvägagångsätt, idrottens roll i arbetet och hur samverkan kan fungerar mellan hälso- och sjukvården och FaR- aktörer.


Arbetet med FaR® är en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen.


Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en evidens-baserad metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och
sjukvården. FaR® förskrivs av legitimerad personal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd.
En grundläggande del i FaR®-arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel inom idrottsrörelsen, som har en lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning samt andra organisationer eller i den privata sektorn.
För att finnas med som FaR-aktör på www.farskane.se och i andra sammanhang ska man delta vid ett utbildningstillfälle som erbjuds kostnadsfritt. Vill ni bli en av dem som tar emot personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet?
Välkommen med din anmälan!

För vem?
1-2 personer från er verksamhet som kommer att agera kontaktpersoner inom er verksamhet och ut mot hälso- och sjukvården, RF-SISU Skåne och www.farskane.se. Både verksamhetsoch aktivitets-ledare är välkomna.
Kursplats:
Denna utbildning kommer att genomföras digitalt. En länk till webbinariet och medföljande instruktioner kommer skickas ut till anmälda måndagen den 12 april.
Tid:
Onsdag den 14 april 2021,
kl. 13:00 – 15:00
Kursledare:
Medarbetare på RF- SISU Skåne
Kursavgift:
Kostnadsfri
Anmälan:
This is a mailto link senast söndagen den 11 april