Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Digital utbildning för Fysisk Aktivitet på Recept (FaR)

Digital utbildning för Fysisk Aktivitet på Recept (FaR)

Vill ni bli en av dem som
tar emot personer som blivit ordinerade fysisk
aktivitet? 3 juni har ni möjligheten att lära mer.

Välkommen till en digital utbildning där du får lära dig om metoden fysisk aktivitet på
recept och dess tillvägagångsätt, idrottens roll i arbetet och hur samverkan kan fungerar mellan hälso- och sjukvården och FaR- aktörer.

För att finnas med som FaR-aktör på www.farskane.se och i andra sammanhang ska man delta vid ett utbildningstillfälle som erbjuds kostnadsfritt.

Arbetet med FaR® är en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt
för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt också ledare,samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen.

En grundläggande del i FaR®-arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel inom idrottsrörelsen, som har en lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning samt andra organisationer eller i den privata sektorn.

Vill er förening bli en av dem som tar emot  personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet?
Läs mer information i inbjudan och anmäl senast 1 juni.