Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Nyheter FaR / Barn och ungas rörelsemönster

Barn och ungas rörelsemönster

I en rapport från Folkhälsomyndigheten presenteras skolbarns hälsovanor, rapporten bygger på resultat från objektivt uppmätt fysisk aktivitet.

Som en del av undersökningen Skolbarns hälsovanor 2017/2018 har 11-, 13- och 15-åringar burit aktivitetsmätare under en vecka.

Resultaten från aktivitetsmätarna visar att barn och unga spenderar i snitt 70 % av den vakna tiden inaktiva, det vill säga sitter, står eller rör sig väldigt lite. Den inaktiva tiden ökar med åldern, från 67 procent för 11-åringar till upp emot 75 procent för 15- åringar. De som känner hög skolstress har mer inaktiv tid totalt för veckan och under skoltid än de som känner mindre skolstress.

För att ta del av rapporten i sin helhet klicka här.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus