Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Starka -för handledare

Starka -för handledare

Du som gruppledare är betydelsefull och har en viktig roll att leda deltagarna genom veckorna dom är med i Starka för att uppnå uppsatta mål. Målen är svåra att konkret utvärdera utan är en känsla och upplevelse som varje deltagare bär med sig.

Syftet med Starka är delvis att deltagarna ska öka sin kunskap och motivation till en hälsosam livsstil. Målet är att deltagarna ska känna sig delaktiga och ges möjlighet att påverka sitt val mot bättre hälsa genom att få ökad medvetenhet.

 

Gruppledarmaterial

-informations blad

-Uppdragsbeskrivning för förening

-brev till deltagare

-brev till vårdnadshavare

-Uppföljningsfrågor - före

-Uppföljningsfrågor - efter

-Uppföljningsfrågor - vårdnadshavare

-Handledarstöd ( samtalsunderlag för gruppledare inom Starka)