Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Sport Fitness

Sport Fitness

Puls - Power - Play Den svenska idrottsrörelsen har gemensamt beslutat om en strategi - Strategi 2025, där en av målsättningarna är “livslångt idrottande”.

Alla - barn, unga, vuxna och äldre, ska kunna delta i föreningsidrott under hela livet. Men hur får vi alla att känna sig välkomna inom idrotten? Hur välkomnar vi de som finns utanför idrottsrörelsen och hur skapar vi en idrott för alla?

Sport Fitness är ett paketerat träningskoncept för idrottsföreningar som vill utveckla sitt träningsutbud och bredda sin målgrupp.

RF-SISU Skåne står tillsammans med specialdistriktsförbunden för Handboll, Innebandy och Ishockey bakom satsningen i en gemensam styrgrupp. Satsningen är ett utmärkt sätt att konkret närma sig målsättningarna inom idrottsrörelsens Strategi 2025.

Projektet vänder sig främst till föreningar inom dessa tre idrotter men RF-SISU Skåne är också rådgivande och stöttande för föreningar inom andra idrotter som vill starta upp verksamhet för nya målgrupper enligt grundidén med Sport Fitness.

Enkelt och lustfyllt

Idén med Sport Fitness är att idrottsföreningar ska kunna erbjuda ett komplett och enkelt träningskoncept för alla som vill testa på idrotten, men även den som vill stanna kvar i eller komma tillbaka till idrotten och dess gemenskap. Målgruppen är barn, unga och vuxna med eller utan erfarenhet av idrotten. Träningen anpassas efter målgruppen och till föreningens förutsättningar med stöttning av Sport Fitness representanter. Föreningen kan med enkelhet erbjuda målgruppen ett lustfyllt och kravlöst sätt att utöva sin idrott. 

Paketerat och flexibelt

Med tydligt beskrivna övningar och en enkel struktur på träningspasset blir träningen allsidig och lätt att genomföra både för deltagare och ledare. Fler kan träna, fler kan hålla i passet och igenkänningsfaktorn av träningen skapar en trygghet som lätt kan attrahera nya medlemmar in i föreningslivet.

Puls - Power - Play

Övningar med kroppen som redskap blandas med idrottsspecifika övningar. Träningskonceptet bygger på Puls – Power – Play. Deltagaren får upp pulsen, stärker sin kropp och får spela, spela, spela. Effektivt och genialiskt! Träning och glädje står i centrum och bidrar till den gemenskap som föreningslivet erbjuder.

  • Puls - Börja passet med uppvärmning följt av övningar för att få upp pulsen och göra kroppen redo för träning.
  • Power – Anpassad styrketräning utifrån gruppens storlek och förutsättningar, med fokus på att stärka och stabilisera kroppens muskler. Övningarna är till viss del anpassade till idrotten.
  • Play – Dags för spel! Spelmoment på mindre yta utan kroppskontakt där alla kan vara med. Här övas det på tekniska spelmoment där lek går före allvar.


Hur kommer vi igång?

Kontakt: Ta kontakt med organisationen för Sport Fitness, This is a mailto link eller via din idrottskonsulent. Beställ material, utrustning och boka en Sport Fitness-instruktör.


Tid & plats: Bestäm en tid och plats då träningspasset ska äga rum.

Sprid ordet Marknadsför er i sociala medier, på anslagstavlor och sprid ordet till alla i föreningen.

Genomför Genomför passet utifrån de enkla instruktioner som ni får av Sport Fitness-instruktören. Instruktören är med er de första passen tills ni är självgående.

//Sarah Jaxell, projektledare Sport Fitness
This is a mailto link.