Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Senior Sport School

Senior Sport School

Senior Sport School är en satsning som har utvecklats i samverkan mellan Region Skåne och RF-SISU Skåne och startade 2009. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet. Deltagarna är från 60 år och däröver.

Alla våra SSS skolor har varit inställda under 2021 pga pandemin. Vi har som plan att genomföra skolor under vårterminen 2022. Vi kommer att uppdatera med information så fort vi vet mer. Vi erbjuder under tiden Outdoor rörelseglädje 60+ och Indoor rörelseglädje 60+ som alternativ.

Läs mer om Outdoor & Indoor rörelseglädje 60+

För dig som vill delta i Senior Sport School

Vi vill skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne och inspirera till en aktiv och meningsfull fritid. Under kursen informeras och inspireras deltagarna om möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten. Du kan träffa nya vänner, prova på idrott och lära om goda matvanor.

Klicka här för att hitta information om aktuella skolor.

Kursens innehåll

• 12 veckor schemalagda aktiviteter
• 20-25 deltagare som träffas två gånger per vecka för olika aktiviteter
• En dag i veckan idrott hos lokala idrottsföreningar
• En dag i veckan är det teori kring hälsa.

Ur innehållet från teorin:
• Matlagning (4 tillfällen)
• HLR-utbildning med hjärtstartare
• Senior Power föreläsning (kommer 2015)
• Tematräffar om hälsa (i studiecirkel form)
• Avslutning/utvärdering

Kostnad: 300kr/person (reservation för prisändring)

För förening som vill erbjuda aktiviteter

Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, RF-SISU Skåne och aktuell kommun. RF-SISU Skåne skapar ständigt nya samarbeten med kommuner för att skapa skolor. Kanske vill din förening vara med när just er kommun är aktuell. Vad behövs för att kunna vara med? Läs mer och gör en intresseanmälan. 

Jubileum 2019

Senior Sport School fyllde 10 år och i samband med det skapades en folder som beskriver verksaheten och visar hur den utvecklats under tiden. Läs foldern i sin helhet.

Samverkansmodellen

Samarbetet mellan RF-SISU Skåne, Region Skåne och kommuner utgick från ett regeringsuppdrag (2010–2015) där målet var att ta fram en Samverkansmodell som involverade landsting, kommun och ideell sektor. Under åren 2013–2017 hade Folkhälsomyndigheten (och tidigare Statens folkhälsoinstitut) en delwebbsida som gick under benämningen "Seniorguiden". Den fungerade som en nationell vägledning och plattform med syfte att samla kunskap och ge inspiration för att främja ett hälsosamt åldrande.

I början av 2018 beslösatt stänga ner Seniorguiden. Läs mer om  "Samverkansmodellen".

Våra recept 

Här hittar ni våra recept.

Skrivet om Senior Sport School

Skrivet i "Recept för rörelse" 

Kristianstadbladet om Senior Sport School 

Trelleborgs Allehanda om Senior Sport School