Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Senior Sport School

Senior Sport School

Senior Sport School är en satsning som har utvecklats i samverkan mellan Region Skåne och RF-SISU Skåne och startade 2009. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet. Deltagarna är från 60 år och däröver.

Vi vill också skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne och iInspirera till en aktiv och meningsfull fritid. Under kursen informeras och inspireras deltagarna om möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten. Du kan träffa nya vänner, prova på idrott och lära om goda matvanor.

Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, RF-SISU Skåne och aktuell kommun.

Senior Sport School fyllde 10 år och i samband med det skapades en folder som beskriver verksaheten och visar hur den utvecklats under tiden. Läs foldern i sin helhet.

Kursens innehåll

• 12 veckor schemalagda aktiviteter
• 20-25 deltagare som träffas två gånger per vecka för olika aktiviteter
• En dag i veckan idrott hos lokala idrottsföreningar
• En dag i veckan är det teori kring hälsa.

Ur innehållet från teorin:
• Matlagning (4 tillfällen)
• HLR-utbildning med hjärtstartare
• Senior Power föreläsning (kommer 2015)
• Tematräffar om hälsa (i studiecirkel form)
• Avslutning/utvärdering

Kostnad: 300kr/person (reservation för prisändring)

Är du intresserad av att delta?

Här hittar du vilka kommuner som har aktuella skolor.

Skolor under våren

Skolor under hösten

Samverkansmodellen

Samarbetet mellan RF-SISU Skåne, Region Skåne och kommuner utgick från ett regeringsuppdrag (2010–2015) där målet var att ta fram en Samverkansmodell som involverade landsting, kommun och ideell sektor. Under åren 2013–2017 hade Folkhälsomyndigheten (och tidigare Statens folkhälsoinstitut) en delwebbsida som gick under benämningen "Seniorguiden". Den fungerade som en nationell vägledning och plattform med syfte att samla kunskap och ge inspiration för att främja ett hälsosamt åldrande.

I början av 2018 beslösatt stänga ner Seniorguiden. Läs mer om  "Samverkansmodellen".

Våra recept – länklista eller undersida

Mediaarkiv  - vad skrivs om skolan?

https://www.seniorsportschool.se/globalassets/skanes-idrottsforbund-senior-sport-school/dokument/sportskolan-med-staenk-av-silver.pdf

 

 

 

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus