Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Senior Sport School

Senior Sport School

Verksamhet för deltagare från 60 år plus. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet. 

Ytterligare ett koncept har tagits fram som alternativ för målgruppen 60+

Läs mer om Outdoor & Indoor rörelseglädje 60+

För dig som vill delta i Senior Sport School

Vi vill skapa förutsättning för en hälsosam fysisk och mental utveckling för målgruppen 60+ i Skåne. Vi vill och inspirera till en aktiv och meningsfull fritid. Under kursen informeras och inspireras deltagarna om möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten. Du kan träffa nya vänner, prova på idrott och lära om goda matvanor.

Klicka här för att hitta information om aktuella skolor.

Detta är Senior Sport School, information om innehåll

Kursens innehåll

  • 9 eller 12 veckor schemalagda aktiviteter
  • 20-25 deltagare som träffas två gånger per vecka för olika aktiviteter 
  • En dag i veckan idrott hos lokala idrottsföreningar
  • En dag i veckan är det teori kring hälsa.

Ur innehållet från teorin:

  • Kost/matlagning
  • HLR-utbildning med hjärtstartare
  • Senior Power föreläsning 
  • Tematräffar om hälsa (i studiecirkel form)
  • Avslutning/utvärdering

Kostnad: 200 kr/person för 9 veckor och 300kr/person för 12 veckor (reservation för prisändring)

För förening som vill erbjuda aktiviteter

Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, RF-SISU Skåne och aktuell kommun. RF-SISU Skåne skapar ständigt nya samarbeten med kommuner för att skapa skolor. Kanske vill din förening vara med när just er kommun är aktuell. Vad behövs för att kunna vara med?

Läs mer och gör en intresseanmälan. 

Jubileum 2019

Senior Sport School fyllde 10 år och i samband med det skapades en folder som beskriver verksaheten och visar hur den utvecklats under tiden. Läs foldern i sin helhet.

Samverkansmodellen

Samarbetet mellan RF-SISU Skåne, Region Skåne och kommuner utgick från ett regeringsuppdrag (2010–2015) där målet var att ta fram en Samverkansmodell som involverade landsting, kommun och ideell sektor. Under åren 2013–2017 hade Folkhälsomyndigheten (och tidigare Statens folkhälsoinstitut) en delwebbsida som gick under benämningen "Seniorguiden". Den fungerade som en nationell vägledning och plattform med syfte att samla kunskap och ge inspiration för att främja ett hälsosamt åldrande.

I början av 2018 beslösatt stänga ner Seniorguiden. Läs mer om  "Samverkansmodellen".

Våra recept 

Här hittar ni våra recept.

Skrivet om Senior Sport School

Skrivet i "Recept för rörelse" 

Kristianstadbladet om Senior Sport School 

Trelleborgs Allehanda om Senior Sport School