Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Jämställdhet

RF-SISU Skåne vill verka för och stötta föreningar i sitt arbete för jämställdhet. Vi har utöver metoder och utbildningar, våra konsulenter som kan hjälpa vid processer och utvecklingstillfällen med föreningen.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att  idrott ska vara på lika villkor. En miljö där individer själv formar sin idrott och sitt eget deltagande i idrottsrörelsen.

En normmedveten idrott 

För att bli mer inkluderande och jämställda behöver vi förstå vad normer är och de påverkar. 

Normmedveten idrott innebär att: 

  • Vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och hur kan förhålla oss till dem 
  • Vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare 
  • Vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framförallt ligger på den som har makt och är mest självklar i sammanhanget.  

 

Idrottens jämställdhetsmål 

Under Riksidrottsförbundets stämma 2017 beslutades nya jämställdhetsmål för hela idrottsrörelsen. Dessa ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 

Jobba med jämställdhet 

RF-SISU Skåne finns som stöd till er förening eller förbund om ni vill utveckla ert jämställdhetsarbete. Vi kan besöka er förening och hålla i utbildningskvällar, kurser, och föreläsningar. Kontakta din idrottskonsulent för mer information. 

Vill ni påbörja ert jämställdhetsarbete på egen hand? Nedan listas tips och arbetsmaterial för att komma igång. 

Inkluderingswebben 

Inkluderingswebben är en utbildningssida som riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den ska stötta ert arbete med inkludering.

Besök Inkluderingswebben här. 

Ladda ned samtalsplan för jämställdhet

Lärgruppsplan

För att utveckla ert jämställdhetsarbete kan ni ladda ner SISU Idrottsutbildarnas lärgruppsplan för jämställdhet. Här får du konkreta arbetsmetoder för att bland annat identifiera normer och skapa en plan för att åtgärda eventuella brister. 

Utbildningar:

50/50

Ett annat verktyg är utbildningen Fifty/Fifty som består av sex digitala lektioner riktade till förenings- och förbundsstyrelser. I den sista lektionen tar styrelsen fram en åtgärdslista med insatser som ska göra verksamheten mer jämställd. Fifty/Fifty lanserades för drygt ett år sedan av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet. Genom ett samarbete med RF och SISU kan Fifty/Fifty användas kostnadsfritt av idrottsrörelsen i hela landet fram till november i 2021.

Locker Room Talk

Målgruppen är 10-14 åriga killar som träffar en utbildare vid åtta stycken 20 minuters-pass. Gruppen pratar i ett förebyggande syfte om jämställdhet, och schyssta attityder i omklädningsrummet.

Kontakta din konsulent om ni är intresserade.

Försnack

Försnack är ett arbetsmaterial som riktar sig mot barn och ungdomar om vikten av samarbete, civilkurage och goda attityder i föreningen.

Läs mer om utbildningen här.

Andra satsningar & samarbeten inom RF-SISU Skåne

Starka

RF-SISU Skåne har skapat konceptet Starka 2016. Genom samverkan mellan idrottsrörelsen, elevhälsan, skolan och andra viktiga samhällsaktörer har vi stora möjligheter att påverka ungas hälsa och tillsammans göra skillnad. Vi vill tillsammans arbeta för det gemensamma målet att stärka unga som är ofrivilligt inaktiva i deras utveckling och välbefinnande.

Läs mer på vår sida

Temakvällar #schysstidrott

RF-SISU Skåne, Kvinnojouren i Lund, PIL och Lunds kommun planerar just nu för 2021 års temakvällar om #schysstidrott. Ämnena tidigare år har bland annat varit machonormen, ojämställdhet av löner inom idrotten, diskriminering av personer som är utanför könsnormen, sexuella övergrepp och grooming inom idrotten.

Nästa tillfälle är 15/4 kl 18-20. Tema är Sexuella övergrepp inom idrotten.Anmälan senast 12/4:
Klicka här för anmälan.

En del av kvällen är specifikt för ungdomar 13-20 år. 

Läs inbjudan i dess helhet

För frågor kontakta: This is a mailto link

Idrotts- & hbtqnätverket Skåne

RF-SISU Skåne och RFSL Rådgivningen Skåne bjuder in till nätverksträffar för hbtq-personer som är, eller vill vara, aktiv i sport och idrott.
Genom initiativet vill RF-SISU Skåne och RFSL Rådgivningen Skåne öppna för fler och bättre samtal om hbtq-personers villkor i idrotten och samhället. Förhoppningen är att nätverket kan stärka och inspirera personer i sitt nuvarande eller framtida idrottande. 

Forskning visar att hbtq-personer idrottar i lägre utsträckning än andra. Detta är något vi vill ändra på och där blir nätverket ett viktigt steg vi tar här i Skåne. I samband med varje nätverksträff bjuder vi in till öppna föreläsningar med någon intressant person eller organisation som kan inspirera till att göra idrotten mer tillgänglig för hbtq-personer.

För frågor kontakta
Elisabet Nidsjö, RFSL Rådgivningen Skåne: This is a mailto link
Kalle Willstrand, RF-SISU Skåne: This is a mailto link