Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Jämställdhet

RF-SISU Skåne vill verka för och stötta föreningar i sitt arbete för jämställdhet. Vi har utöver redskap och utbildningar, våra konsulenter som kan hjälpa vid processer och utvecklingstillfälle med föreningen.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Idrott på lika villkor. 

Vad betyder jämställdhet?

Det händer att jämställdhet och jämlikhet förväxlas. Skillnaden är att jämställdhet enbart rör relationen kvinnor och män. Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem och barn samt kroppslig integritet.

De allra flesta av oss vill att allt vi företar oss ska vara på lika villkor - oavsett vilket kön vi identifierar oss med. 
Jämställdhet är ett samhällsproblem och är något som varje individ måste processa.

Som stor del av vardagen vill idrottsrörelsen också ta sitt ansvar.

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det kan vara svårt att se de skillnader som finns om vi inte tar ett steg tillbaka och ser på omvärden med lite kritiska ögon.

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening? 
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara på lika villkor hos oss?
  • Har vi en bra ton i samtalet både på och utanför träningen?

Enkla medel att arbeta med jämställdhet i föreningen är att se på egen styrelse och valberedning. Är alla medlemmar representerade?

Läs mer om idrottsrörelsens jämstäldhetsmål på rf.se

Utbildningar:

Locker Room Talk

Målgruppen är 10-14 åriga killar som träffar en utbildare vid åtta stycken 20 minuters-pass. Gruppen pratar i ett förebyggande syfte om jämställdhet, och schyssta attityder i omklädningsrummet.

Kontakta din konsulent om ni är intresserade.

Idrott och mansnormen

Marco Vega pratar om vad maskulinitetsnormer gör med oss men också vad vi kan göra för att förändra dem. Marco synliggör normer som påverkar oss negativt och ger destruktiva konsekvenser. Han ger även lösningar på hur vi kan skapa förändring, både som individ i privatlivet men även som grupp inom det ideella och det professionella. 

Idrottsrörelsen arbetar aktivt mot att bli ännu mer inkluderande och jämställd, på alla nivåer. Många idrotter präglas sedan en lång tid tillbaka av manliga normer och ideal, som ibland kan vara begränsande.

Den här inspirationsföreläsningen är en ögonöppnare där du som deltagare får reflektera över dig själv och din omgivning. Vad kan du och din förening göra för att bli än mer inkluderande och jämställd?

Målgrupp:
Styrelser, föreningsanställda

 Omfattning:
3 utbildningstimmar.

Försnack

Koncept för ledare

Valberedning

Hjälp för föreningar att arbeta med jämställdhet på hemmaplan

Andra satsningar & samarbeten inom RF-SISU Skåne

Futebol da forca

Starka

Idrotts- & hbtqnätverket Skåne

RF-SISU Skåne och RFSL Rådgivningen Skåne bjuder in till nätverksträffar för hbtq-personer som är, eller vill vara, aktiv i sport och idrott.
Genom initiativet vill RF-SISU Skåne och RFSL Rådgivningen Skåne öppna för fler och bättre samtal om hbtq-personers villkor i idrotten och samhället. Förhoppningen är att nätverket kan stärka och inspirera personer i sitt nuvarande eller framtida idrottande. 

Forskning visar att hbtq-personer idrottar i lägre utsträckning än andra. Detta är något vi vill ändra på och där blir nätverket ett viktigt steg vi tar här i Skåne. I samband med varje nätverksträff bjuder vi in till öppna föreläsningar med någon intressant person eller organisation som kan inspirera till att göra idrotten mer tillgänglig för hbtq-personer.

För frågor kontakta
Elisabet Nidsjö, RFSL Rådgivningen Skåne: This is a mailto link
Kalle Willstrand, RF-SISU Skåne: This is a mailto link

Temakvällar #schysstidrott

RF-SISU Skåne har tillsammans med Kvinnojouren i Lund, PIL och Lunds kommun arrangerar tre temakvällar med fokus på en inkluderande och jämställd idrott för alla.
Ämnena har bland annat varit machonormen, ojämställdhet av löner inom idrotten, diskriminering av personer som är utanför könsnormen, sexuella övergrepp och grooming inom idrotten.

Detta är ett samarbete som fortsätter in i 2020 och vi hoppas också sprids till fler delar av Skåne.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus