Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Samarbeten inom inkluderingsområdet

Samarbeten inom inkluderingsområdet

RF-SISU Skåne har samarbete med ett antal olika aktörer för att verka för en mer inkluderande idrott. 

DOIT 

DOIT (delaktighet, organisering, inkludering & trygghet) är en verksamhet för att ge fler barn och unga tillgång till en meningsfull fritid. DOIT gör vi tillsammans med Rädda Barnen, skolan och det lokala föreningslivet. Gemensamt jobbar vi för att sänka trösklar för barn och unga att delta i föreningsidrott.Läs mer om verksamheten på DOIT:s facebooksida.

Futebol  força 

Futebol dá força (FDF) betyder fotboll ger styrka, och det är exakt vad FDF gör - stärker tjejer genom fotboll! FDF jobbar med att förändra de strukturer som idag begränsar unga tjejer att nå sin fulla potential och stöttar föreningar i att jobba mer inkluderande. FDF arbetar med att utbilda, stärka, engagera och coacha kvinnliga och icke-binära ledare som i sin tur kan skapa trygga mötesplatser och stärka tjejer, både på och vid sidan av fotbollsplanen. Läs mer om verksamheten på Futebol dá forças hemsida.

Fritidsbanken 

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. I Skåne finns Fritidsbanken i flera städer, där vi på RF-SISU Skåne är en samverkanspart. Vi ser Fritidsbanken som en viktig aktör för att bidra till en inkluderande idrott.Läs mer på fritidsbankens hemsida

NAD 

RF-SISU Skåne har fått uppdraget av samverkansrådet NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne att samordna föreningsaktiviteter i Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad-Österlen för projektet NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet). NAD riktar sig till nyanlända och samlar föreningar, kommuner och arbetsförmedlingar för att erbjuda vägar ut i föreningslivet. Läs mer om NAD:s verksamhet.

Sport Open

Sport Open är ett samverkansprojekt som drivs av RF-SISU Skåne, Malmö universitet och En kreativ byrå med syfte att utveckla nya idéer och samarbeten för att skapa en mer inkluderande och hållbar idrott. Sport Open vill bidra till fler människors ökade hälsa och känsla av meningsfullhet. Läs mer på Sport Opens hemsida

Nattfotboll 

Syftet med Nattfotboll är att skapa positiv sammanhållning bland ungdomar och bidra till att stärka deras självförtroende. Nattfotboll kan bidra till att fånga upp unga som finns i riskzonen för att hamna utanför samhället. RF-SISU Skåne vill vara en del i det här arbetet, som finns på flera orter i Skåne. Kontakta oss för mer info.

Idrotts- och hbtqnätverk

RF-SISU Skåne och RFSL Rådgivningen Skåne har startat ett nätverk för hbtq-personer som är, eller vill vara, aktiva i sport och idrott. I samband med varje nätverksträff bjuder vi även in till öppna föreläsningar med någon intressant person eller organisation som kan inspirera till att göra idrotten mer tillgänglig för hbtq-personer. Genom initiativet vill vi öppna för fler och bättre samtal om hbtq-personers villkor i idrotten och samhället. Kontakta oss för mer info.