Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Inkluderingsserien - utbildning öppen 25 februari till 31 maj

Inkluderingsserien - utbildning öppen 25 februari till 31 maj

Vad är normer egentligen och hur påverkar de oss? Den och andra frågeställningar tas upp i inkluderingsserien som består av totalt fem olika temautbildningar som alla ges av utbildare från Mångkulturellt centrum.

Välj själv när du vill utbilda dig

Utbildningarna är förinspelade och i föreläsningsform. När du anmält dig till en av föreläsningarna kommer du få en länk till den och i din egen takt tar du del av utbildningen. Tillsammans med länken får du även några reflektionsfrågor som du funderar på själv eller kanske lyfter med någon i din närhet eller i din förening.

Använd gärna tillfällen som folkbildning med laget, föreningens medlemmar eller i valfri grupp.

Läs mer om Folbildning i förening

Fem olika teman

Anmäl dig till en enskild utbildning eller varför inte till alla? Det finns fem teman att välja på och föreläsningarna är mellan 20 och 40 minuter långa.

Språk och normer

Lyfter bland annat upp frågor om vem som passar in i normen och hur vi kan utmana ett språk som diskriminerar. Anmäl dig här.

Vardagsrasism och vithetsnormen

Här behandlas frågor som hur vi får syn på vardagsrasismen och vad som egentligen menas med vithetsnorm. Anmäl dig här.

Funktionalitet och klass

Föreläsningen går bland annat igenom klassbegreppet samt tar en närmare titt på funktionalitet och hur det hänger ihop med våra föreställningar kring hur kroppar ska se ut och fungera. Anmäl dig här.

Interkulturalitet

Här undersöks kulturbegreppet och vad kultur faktiskt kan vara. Det ges också en introduktion till just interkulturalitet och vad det betyder. Anmäl dig här.

Normer, normkritik och intersektionalitet

Tar upp vad normer är för något och vilka fördelar eller friktioner som kan följa med normer. Begreppet intersektionalitet gås igenom och varför det är en viktig utgångspunkt i allt inkluderingsarbete. Anmäl dig här.

Mångkulturellt centrum (MC) är en kommunal stiftelse i Botkyrka och grundades 1987. De verkar för ett gott samhällsklimat och för att öka kunskapen om de nya förutsättningar för demokratin som följer i spåren av migration och globalisering. MC bedriver utbildning, forskning och bokutgivning. Läs mer om MC via länken.