Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

I Skåne genomförs det många insatser för att stärka barn- och ungdomsidrotten. Nedan finner ni information om några initiativ och stöd som RF-SISU Skåne erbjuder eller är delaktiga i. Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen

Skånes Barnidrottsombud

RF-SISU Skåne har en anställd sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, Martin Edbladh, som arbetar med att stötta distriktets föreningar och förbund. 

Till hans uppdrag som Barnidrottsombud hör att arbeta utifrån de anvisningar som finns för barn- och ungdomsidrott och att:

  • Ha en roll som spridare av kunskap och kompetens om hur bra barn- och ungdomsidrotts bedrivs baserad på forskning och fakta.
  • Arbeta proaktivt med utbildning och föreningsutveckling i frågor kring barn- och ungdomsidrott.
  • Vara den som med sin kompetens stöttar idrottsföreningen och dess ledare när de vill utveckla sin verksamhet och eventuellt möter motstånd till detta.
  • Vara ett stöd för förening, styrelse, aktiva och ledare i eventuella konflikter om hur verksamhet bedrivs, och med barnets bästa för ögonen verka för en lösning.

Tveka inte att kontakta Martin om ni behöver stöttning i frågor som rör er barn- och ungdomsverksamhet. Vi uppmanar er att söka direkt kontakt med oss vid misstankar eller kännedom om att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten.

Tel: 010-476 57 23
This is a mailto link 

RF:s visselblåsartjänst

Det kan finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen genom föreningen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Till RF:s visselblåsartjänst

Samverkan Skåne - en samverkan för bättre barnidrott

Skånes Fotbollförbund, Skånes Handbollförbund, Skånes Innebandyförbund och Skånes Ishockeyförbund har tillsammans med RF-SISU Skåne startat en samverkan för att gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. I enlighet med Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand. Syftet med denna samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.
Läs mer om vad som görs i samverkan.

Grönt kort

Grönt kort-utbildningen har tagits fram genom initiativet Samverkan Skåne, och här får du ta del av viktiga och nyttiga kunskaper om hur barn tänker och agerar när de tränar och tävlar. När du har gått kursen, som bara tar ca en timme, så hoppas vi att du ska ha fått insikter som gör dig till en ännu bättre ledare. En ledare som kan utveckla, forma och motivera våra barn, både som idrottare och som människor. Till utbildningen Grönt kort.

#schysstmatch

Vi vill bidra till att göra matchmiljön än mer trygg och glädjefylld för spelare, ledare, domare och föräldrar och övrig publik. Därför lanseras #Schysstmatch – tillsammans för en positiv och utvecklande matchmiljö. Denna satsning är också en del av initiativet Samverkan Skåne. Läs mer och ta del av material på sidan för #schysstmatch

Idrottens dag

Idrottens dag är ett nationellt koncept som arrangeras på 25 platser i 18 av RF:s distrikt under 2019. Syftet är att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta hela livet. Idrottens dag ska också lyfta upp idrottsfrågorna på agendan och uppmuntra till samtal hur vi ska idrotta i framtiden. Läs mer om Idrottens dag

Barnidrottskonvent

Vi arrangerar årligen, i samverkan med ett antal specialidrottsförbund i Skåne, ett Barnidrottskonvent som belyser frågor som rör barn- och ungdomsidrott. 2020 kommer eventet arrangeras på olika platser i Skåne. Mer info kommer inom kort.