Hem / Planeras det för en levande landsbygd?

4 maj lanserades idrottsrörelsens nya landsbygdsprogram ”Ett Sverige fullt med rörelse och gemenskap”.

Idrotten är Sveriges största folkrörelse som sätter många av skåningarna i just rörelse. Föreningsdrotten bidrar till hälsa och välbefinnande, viktiga faktorer när vi lever i en tid där pandemianpassningar gör att stillasittande och isolering ökar. -Den samhällsvinst som idrottsrörelsen bidrar med är påtaglig. Ibland tas dock föreningsidrottens styrka, nytta och engagemang förgivet, säger Patrik Karlsson Distriktidrottschef på RF-SISU Skåne. 

Programmet bygger på åtta områden där idrotten är en viktig del för att skapa ett starkt och helt Sverige som växer överallt. Attraktiva livsmiljöer, Plats för idrott, Hälsa och välmående, Integration och etablering, Evenemang, Folkbildning och utbildning, Sysselsättning, Elitidrottens mylla. Här kan idrotten vara en positiv medkraft för att stärka landsbygder.

-För oss är det viktigt att vi tar med skånska exempel, därför har vi gjort en egen anpassning av programmet. Det görs otroligt mycket positivt för och genom föreningsidrotten och här får vi en chans att förmedla lite av det goda som görs, säger distriktidrottschef Patrik Karlsson.

Programmet i sin helhet med exempel från Skåne kan du läsa via länken nedan.

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram (PDF)

Den 18 maj, sände RF-SISU Skåne ett panelsamtal om levande landsbygd med representanter från Skånes föreningsliv, kommun, region och forskare från Malmö Universitet. Panelen bestod av Per-Olof Lind, ordförande samhällsbyggnadsnämnden Ystad Kommun - Anna Jähnke, Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Skåne - Anders Liljeblad, klubbchef Vejby IF - Karin Book, forskare Malmö universitet - Patrik Karlsson, Distriktsidrottschef RF-SISU Skåne.

Se filmen i dess helhet från den 18 maj.

Flera politiska partier började efter valet 2018 ta fram och utveckla sin landsbygdspolitik. Det fanns en ökad debatt kring en växande klyfta mellan stad och landsbygd. I det arbetet och de satsningar som man sa sig vilja göra fanns det nästan ingenting skrivit om varken idrott, föreningsliv eller civilsamhälle. Förenklat handlade det mest om småföretagande, infrastruktursatsningar och bredbandsutbyggnad – det var att satsa på landsbygden.

-Därför måste idrottsrörelsen själva börja prata om idrottens betydelse i en levande landsbygd för vem ska annars göra det? kommenterar Patrik Karlsson betydelsen av det nya landsbygdsprogrammet.