Hem / Om oss

Om RF-SISU Skåne

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundets och SISU Riks regionala företrädare. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. I Skåne är vi ca 2400 idrottsföreningar i 72 olika idrotter.

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Skåne. Läs mer om detta i vår nyhet.

RF-SISU Skånes arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman, som genomförs vartannat år.

Du hittar våra kansli i fyra städer i Skåne. Huvudkontoret ligger i Malmö och lokalkontoren finns i Helsingborg, Kristianstad och Ystad, men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

Till RF-SISU Skånes uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
  • stimulera lärande.
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

RF-SISU Distrikt arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Läs mer om Strategi 2025 på Riksidrottsförbundets sida.

 


Adress:

RF-SISU Skåne
Box 10063 
200 43 Malmö 

Besöksadress

Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2.  

Telefon: 010-476 57 00
Fax: 010-476 57 01 

Fakturering 

Läs mer om hur du fakturerar oss.

Organisationsnummer till RF-SISU Skåne: 846000-5815

Bankgiro RF-SISU Skåne: 491-8702

Öppettider växel och reception

Måndag-Torsdag 08:30-16:00
Fredagar 08:30-15:00

Rapportera fel på sidan:

Vi tar gärna emot dina synpunkter om du hittat något felaktigt på den här sidan. Meddela fel till webmaster: This is a mailto link