Hem / Om oss / Distriktsstämman / Distriktsstämman 2022

Distriktsstämman 2022

RF-SISU Skånes kommande årsmöte är den 7 april 2022, och kommer att genomföras på Hotell Fritiden i Ystad. Läs mer i inbjudan nedan.

Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser. Ombuden utses av varje idrott, oftast genom specialdistriktsförbunden (SDF). Övriga föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Utlysning

Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet. Stämman utannonseras också via nyhetsbrev och RF-SISU Skånes hemsida.

Anmälan

Anmälan till årsmötet görs via denna länk. Sista anmälningsdag är 10 mars, 2022. 

Handlingar

Handlingar inför årsmötet läggs upp här senast tre veckor innan årsmötet, samt skickas ut digitalt till anmälda ombud.
Handlingar kommer också att tryckas upp och finnas tillgängligt under mötet.

Har ni frågor eller funderingar kring innehållet i handlingarna inför årsmötet?
Vänligen ta kontakt med
Ordförande Jane Andersson för frågor kring styrelsens arbete
Distriktsidrottschef Patrik Karlsson för frågor kring verksamheten
Ekonomichef Hampus Tammelin för frågor kring ekonomin
Valberedningens ordförande Erwin Apitzsch för frågor kring valberedningens förslag

Motioner

Medlemsföreningar får senast den 15 januari stämmoåret ge in förslag (motion) att behandlas vid distriktsstämman.

Nomineringar

Medlemsföreningar inom distriktet har rätt att, senast den 15 januari, till valberedningen lämna förslag på personer för valen.

Har ni frågor kring detta återkoppla till This is a mailto link.