Hem / Om oss / Distriktsstämman / Extra DIM 2019

Extra DIM 2019

Samlingssida för dokument och underlag det extra Distriktsidrottsmötet 2019.

Onsdagen den 3 april genomfördes ett extra distriktsidrottsmöte för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne, med anledning av sammanläggningen mellan Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne.

Distriktsidrottsmötet genomfördes på Malmö Arena Hotel, Hyllie Malmö. 28 ombud från 20 idrotter medverkade på mötet. Ett möte som inledes av Mattias Hjelmberg från RF/SISU och distriktsidrottschef Patrik Karlsson, med uppdatering av idrottsrörelsens strategiarbete 2025, frågor inför Riksidrottsmötet samt aktuella intressepolitiska frågor.  

Handlingarna inför mötet finns i dokumentlistan. Årsmötesprotokollet finns här.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lägga samman de båda organisationerna Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne till en organisation från och med 1 jan 2020.
Namnet på organisationen blir RF-SISU Skåne.