Hem / Om oss / Distriktsstämman / DIM 2020

DIM 2020

DIM består av distriktsstämman för RF-SISU Skåne samt avslut av verksamhet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. 

OBS Distriktsidrottsmötet är framflyttat till augusti/september pga rådande situation med Corona Covid-19. Styrelsen har beslutat om att flytta årsmötet till torsdagen den 3 september 2020 med start kl 18:30, se ny inbjudan nedan. Mötet startat kl 19:00 Platser: Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad

Handlingar och övrig information om DIM kommer kontinuerligt att läggas ut på denna sida samt att kallelse och möteshandlingar utsänds till anmälda deltagare  innan årsmötesdag.  

Inför Distriktsidrottsmötet

Ny inbjudan 3 sept 2020

 

Vi strävar efter att genomföra mötet fysiskt på plats på våra lokalkontor med gemensam uppkoppling, men kommer även ha alternativa lösningar, för att säkerställa vi kan genomföra mötet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer men också ur ett demokratiskt perspektiv. Därför ber vi er att ange en alternativ plats där vi samlas i mindre grupperingar.

Antal röstberättigade ombud framgår av röstlängdsunderlaget som ni kan ta del av nedan. Övriga är välkomna som åhörare (var vänlig markera ombud på anmälan).

Anmälan till Distriktsidrottsmötet sker via länk och skall vara RF-SISU Skåne tillhanda före den 23 augusti.
https://response.questback.com/skneidrotten/dim2020sept

Kontaktperson kring anmälan är Liselott Lindahl, This is a mailto link alt tel. 010-476 57 07

Information från valberedningen 

Handlingar

2.1 Röstlängdsunderlag 2020 RF-SISU Skåne

2.6 Föredragningslista 

3. Verksamhetsberättelse Skåneidrotten, samlad i en skrift 

 • Inledning Skåneidrotten, sid 3-5
 • Verksamhetsuppföljning Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne 2018-2019, sid 6-38
 • Skånes Idrottsförbund 2018-2019, sid 39-45
  • Årsredovisning 2018 sid 46-58
  • Revisionsberättelse 2018, sid 59-60
  • Granskningsrapport 2018, sid 61
  • Årsredovisning 2019, sid 62-74
  • Revisionsberättelse 2019, sid 75-76
  • Granskningsrapport 2019, sid 77
 • SISU Idrottsutbildarna Skåne 2018-2019, sid 78-85
  • Årsredovisning 2018 sid 86-95
  • Revisionsberättelse 2018, sid 96-97
  • Granskningsrapport 2018, sid 98
  • Årsredovisning 2019, sid 99-108
  • Revisionsberättelse 2019, sid 109-110
  • Granskningsrapport 2019, sid 111

5.1 Slutrapport, likvidering av SISU Idrottsutbildarna Skåne 
5.1 Förslag, likvidering av SISU Idrottsutbildarna Skåne

5.2 Verksamhetsplan RF-SISU Skåne 2020-2021

5.2 Ekonomisk budget 2020-2021 (prel pga Coronaviruset)

6. Valberednings förslag 

Vi söker ledamöter till valberedningen för RF-SISU Skåne

Två av ledamöterna i valberedningen står inte till förfogande för kommande mandatperiod. Fundera på förslag på personer i era idrotter som är intresserade av detta viktiga uppdrag för RF-SISU Skåne.

Har ni frågor, funderingar, tips på personer kring detta återkoppla till This is a mailto link.