Hem / Om oss / Distriktsstämman / DIM 2018

DIM 2018

Den 18 april genomfördes årsstämmorna för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne på Marina Plaza i Helsingborg.

Stämmorna inleddes av ordförande Jane Andersson samt en presentation av Helsingborgs kommuns ordförande i Idrotts- och Fritidsnämnden, Cecilia Engström. Därefter pratade Skåneidrottens projektledare Stefan Svensson om SM-veckan 2018 i Landskrona/Helsingborg. 

Till mötesordförande valdes Cecilia Engström.

Jane Andersson fick förnyat förtroende som ordförande för de kommande två åren. 
Följande ledamöter valdes in:
Bengt Hammarstedt, Örkelljunga (omval)
Agneta Hammarberg, Hörby (nyval)
Eric Mace, Lund (nyval)
Kristina Pekkola, Malmö (nyval)
Therese Sjögran, Malmö (nyval)

Protokoll

Skånes Idrottsförbund - årsmötesprotokoll
SISU Idrottsutbildarna Skåne - årsmötesprotokoll

 

Inför stämman

Inbjudan DIM 2018

Anmälan görs via anmälningslänken senast den 18 mars.

------

 

Kallelse DIM 2018

Stämmorna för SISU och DF föreslås att genomföras integrerat, därför finns det en gemensam föredragningslista för de båda stämmorna.

Verksamhetsplan 2018-2019, gemensam för SISU och DF (pkt 5.1)

SISU-stämman
Ekonomiska förutsättningar SISU 2018 och 2019 (pkt 5.1) 
Styrelsens förslag på stadgeändring - antal ledamöter från 2020 (pkt 5.2)

Valberedningens förslag (pkt 6)
Presentation av styrelsekandidaterna och lekmannarevisorerna

DF-stämman
Ekonomisk plan DF 2018 och 2019 (pkt 5.1) 
Styrelsens förslag på stadgeändring - antal ledamöter från 2020 (pkt 5.2)

Valberedningens förslag (pkt 6)
Presentation av styrelsekandidaterna och lekmannarevisorerna