Hem / Om oss / Distriktsstämman

Distriktsstämman

Distriktsstämman– årsmötet – är RF-SISU Skånes högsta beslutande organ och stämman hålls vartannat år.

Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser. Ombuden utses av varje idrott, oftast genom specialdistriktsförbunden (SDF).  

Årsmöte hålls jämna år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i  RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet.  

Nästa årsmöte är den 7 april 2022, och kommer att genomföras på Hotell Fritiden i Ystad. 

Anmälan till årsmötet görs via denna länk. Sista anmälningsdag är 10 mars, 2022. 

Handlingar och annan information inför årsmötet hittar ni här (Länk till Distriktsstämman 2022)

Dags att motionera?
Medlemsförening får senast den 15 januari stämmoåret ge in förslag (motion) att behandlas vid distriktsstämman.

Dags att nominera?
Medlemsföreningar inom distriktet har rätt att, senast den 15 januari, till valberedningen lämna förslag på personer för valen.