Hem / Om oss / Distriktsstämman

Distriktsstämman

RF-SISU Skånes årsmöte (distriktsstämman) är det högsta beslutande organet för organisationen. 

Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser. Ombuden utses av varje idrott, oftast genom specialdistriktsförbunden (SDF) 

Distriktsstämman hålls jämna år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.  


Dags att motionera?
Medlemsförening får senast den 15 januari stämmoåret ge in förslag (motion) att behandlas vid distriktsstämman.

Dags att nominera?
Medlemsföreningar inom distriktet har rätt att, senast den 15 januari, till valberedningen lämna förslag på personer för valen.