DIM 2020

DIM består av distriktsstämman för RF-SISU Skåne samt avslut av verksamhet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. 

OBS Distriktsidrottsmötet är framflyttat till augusti/september pga rådande situation med Corona Covid-19. Styrelsen avser att besluta om nytt datum i samband med kommande styrelsemöte 4 maj.

Handlingar och övrig information om DIM kommer kontinuerligt att läggas ut på denna sida samt att kallelse och möteshandlingar utsänds till anmälda deltagare senast tre veckor innan årsmötesdag.  

Inför Distriktsidrottsmötet

Tidigare Inbjudan till DIM, kommer att uppdateras efter 4 maj.

Antal röstberättigade ombud framgår av röstlängdsunderlaget som ni kan ta del av nedan. Övriga är välkomna som åhörare (var vänlig markera ombud på anmälan). 

Ny anmälningslänk kommer efter den 4 maj.

Kontaktperson kring anmälan är Liselott Lindahl, This is a mailto link alt tel. 010-476 57 07

Information från valberedningen - valbara kandidater

Handlingar

Röstlängdsunderlag 2020 RF-SISU Skåne

Föredragningslista 

Verksamhetsberättelse Skåneidrotten, samlad i en skrift 

 • Inledning Skåneidrotten, sid 3-5
 • Verksamhetsuppföljning Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne 2018-2019, sid 6-38
 • Skånes Idrottsförbund 2018-2019, sid 39-45
  • Årsredovisning 2018 sid 46-58
  • Revisionsberättelse 2018, sid 59-60
  • Granskningsrapport 2018, sid 61
  • Årsredovisning 2019, sid 62-74
  • Revisionsberättelse 2019, sid 75-76
  • Granskningsrapport 2019, sid 77
 • SISU Idrottsutbildarna Skåne 2018-2019, sid 78-85
  • Årsredovisning 2018 sid 86-95
  • Revisionsberättelse 2018, sid 96-97
  • Granskningsrapport 2018, sid 98
  • Årsredovisning 2019, sid 99-108
  • Revisionsberättelse 2019, sid 109-110
  • Granskningsrapport 2019, sid 111

Slutrapport, likvidering av SISU Idrottsutbildarna Skåne 

Verksamhetsplan RF-SISU Skåne 2020-2021

Ekonomisk plan 2020-2021 (prel pga Coronaviruset)

Valberednings förslag för RF-SISU 2020-2021

Vi söker ledamöter till valberedningen för RF-SISU Skåne

Två av ledamöterna i valberedningen står inte till förfogande för kommande mandatperiod. Fundera på förslag på personer i era idrotter som är intresserade av detta viktiga uppdrag för RF-SISU Skåne.

Har ni frågor, funderingar, tips på personer kring detta återkoppla till This is a mailto link.

 

 

 

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus