Hem / Om oss / Distriktsidrottsmötet (DIM)

På denna sida hittar du information och dokument för våra DIM

Distriktsidrottsmötet(DIM) är distriktsförbundets och SISU-distirktets, RF-SISU Skånes, distriktsstämma (årsmöte) som är det högsta beslutande organet för organisationen

 

Distriktsidrottsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser. Ombuden utses av varje idrott, oftast genom specialdistriktsförbunden (SDF) 

Distriktsidrottsmötet hålls jämna år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.