Hem / Om oss / Vi samverkar med / CIH - Centrum för Idrott och Hälsa

CIH - Centrum för Idrott och Hälsa

Centrum för idrott och hälsa har tillkommit på RF-SISU Skånes initiativ och finansieras av Region Skåne.
Centrumbildningen är till för alla fysiskt aktiva boende i Skåne, och skall närmast beskrivas som en idrottsskademottagning. Centrumbildningen arbetar både förebyggande, behandlande och rehabiliterande. Målet är att tillgodose föreningsidrotten och motionsidrotten med snabb service och den kompetensen som behövs för snabbast möjliga återgång till aktivitet. 

Idrottsskador

Inom Centrumbildningen CIH har vi en idrottsskademottagning belägen inom Stadionområdet i Malmö. Centrumbildningen arbetar både förebyggande, behandlande och rehabiliterande. Idrottsskademottagningen har för närvarande idrottsläkare med specialkompetens för knä, fot och axelskador samt fysioterapeuter.
Idrottskademottagningen är tillgänglig för alla fysiskt aktiva i Skåne. Genom att Region Skåne finansierar verksamheten är taxan för läkarbesök(för närvarande 300 kronor) eller sjukgymnastikbesök densamma som vid annan offentlig sjukvård i länet. 

Hur kan jag få tillgång?

Du når idrottsskademottagningen genom remiss från din läkare, företagshälsovård eller vårdcentral. Men du kan också genom ifyllandet av egen vårdbegäran komma i kontakt med oss. Kontakt med oss får du genom att ringa vår kundtjänst 040-336005 eller att du skickar in din egen vårdbegäran digitalt genom 1177.se

Skicka in egen vårdbegäran

Kontakta CIH Centrum för Idrott och Hälsa:
040-336005, knappval 3+6 , mån-fre 09.00-11.00

För övriga frågor, av- och ombokningar ber vi er vänligast att ringa under vår telefontid kl. 09-11, på nummer 040-336005, knappval 3+6.

Om du inte erhåller ett svarsmail där det står att din egenremiss har kommit fram, vänligen posta denna till:
Ortopediska kliniken
Inga Marie Nilsson gata 22
205 02 Malmö 

Ladda ner egen vårdbegäran

Kulan Idrottsskadecentrum

Kulan Idrottsskadecentrum är en klinik belägen i helt nyrenoverade lokaler på stadionområdet i Malmö, ett stenkast från Swedbankstadion, Baltiska hallen, Atleticum och Malmö stadion. På kliniken finns all idrottsmedicinsk kompetens samlad i samma byggnad. Sjukgymnaster, läkare, idrottspsykolog, näringsfysiolog, ortopedtekniker, massör och naprapat arbetar tillsammans för att tillhandahålla bästa möjliga bedömning, behandling och rehabilitering.

Hemsida: www.kulanic.se
Kontakt: 040-685 74 10 

Hälsomedicinskt centrum

Hälsomedicinskt center är ett vårdbolag som arbetar för en sund och hållbar hälsa. Det finns familjeläkare, sjuksköterska, psykolog som arbetar i team med korta beslutsvägar och utan remisstvång till Kulans sjukgymnaster. Här kan du få tillgång till en obruten kedja mellan primårvård, rehabilitering och idrottsmedicin. Hälsomedicinskt centrum samarbetar med Kulan idrottsskadecentrum och RF-SISU Skåne och erbjuder alla, både idrottare och familjer att söka sig till oss.   

Kontaktuppgifter:
Hälsomedicinskt Center 
Stadion 
Erik Persson väg 5,
217 62 Malmö 

Tfn: 040-41 80 00  

Sjukvårdsberedskap

Genom Via Medici kan vi erbjuda sjukvårdsberedskap för den skånska idrotten i samband med tävlingar och arrangemang. ViaMedici kan bemanna ALLA typer av arrangemang med kvalificerad sjukvårdsberedskap bestående av:

  • Sjukvårdsgrupper (sjuksköterskor, undersköterskor, sjukvårdare)
  • Akutambulanser
  • Ambulerande Ambulanssjuksköterska
  • Läkare
  • Sjukvårdstält
  • Brand/Räddningsberedskap

Inför varje arrangemang görs en säkerhetsanalys för att säkerställa rätt beredskapsnivå som diskuteras igenom med arrangörsansvarig.

ViaMedicis personal tar hand om alla kontakter mot sjukvård och SOS alarm 112.

ViaMedicis personal består i huvudsak av legitimerade ambulanssjuksköterskor med personliga delegeringar att administrera läkemedel som används i Region Skånes ambulanssjukvård. Akutambulanserna bemannas och är utrustade i enlighet med Region Skånes krav för akutambulanser.

För mer information om sjukvårdsberedskap skall ni ta kontakt med Via Medici
på telefon 0771 - 901 901