Hem / Om oss / Styrelse

Styrelse

På denna sida hittar du kontaktinfo till ledamöterna för RF-SISU Skånes styrelse, styrelseprotokoll m.m.

Alla styrelseledamöter samt personalrepresentanter har en kontaktadress: 
This is a mailto link

Ordförande RF-SISU Skåne

Jane Andersson (22-23)
This is a mailto link

Ledamöter

Denise Dako (20-23)

Eric Mace (20-23)

Kristiina Pekkola (20-23)

Per-Axel Sjöholm (20-23)

Peter Tallinger (22-25)

Maria Pääjärvi (22-25)

Anna Mannfalk (22-25)

Stefan Nilsson (22-25)

 

 

Valberedning

Erwin Apitzsch, ordförande (22-23)

Bengt Hammarstedt (20-23)

Lotta Kellander (20-23)

Bertil Andersson (22-25)

Linda Attin (22-25)

 

Revisionsbolag

Andreas Johnsson, Grant Thornton (22-23)

Lekmannarevisorer

Matts Larsson (22-23)

Tomas Holm (ersättare) (22-23)

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras i fastställda stadgar för RF-SISU Skåne.

Styrelsens framtida huvudinriktning kommer att vara fokuserad på fastställd strategi 2025, verksamhetsplan samt budget för densamma samt uppföljning och utvärdering av dessa delar. Styrelsen har framför sig ett arbete att harmoniera distriktsmål med centralt antagna mål/verksamhetsinriktningar från RIM.

Ett förtroendeuppdrag inom RF-SISU Skånes verksamhet är ett ideellt uppdrag och inga arvoden utgår. Ersättning till förtoendevald utgår för resor till och från styrelsemöten/uppdrag samt eventuella utlägg. 
Ersättning kan utgå vid förlorad arbetsinkomst kopplat möten/uppdrag utöver de ordinarie styrelsemötena/uppdragen.