Hem / Egna nyheter / 2022 / Oro för höga elpriser drabbar skånska idrottsföreningar

Oro för höga elpriser drabbar skånska idrottsföreningar

Skånska idrottsföreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor är oroliga för högre elpriser. Utan stöd eller hjälp att hålla priserna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna får stå utan idrottshall.

– Jag förutsätter att politiken över partigränserna också efter valet, både på riks- och kommunal nivå, införlivar föreningslivet i de åtgärder som nu diskuteras och även ser över hur föreningslivet kan stöttas för att klara ekonomin så verksamheten kan fortsätta även när dagar och nätter blir allt kallare och säsongen för inomhusidrotterna i ishallar, tennishallar och gympahallar är som mest intensiv, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De allra flesta idrottsföreningar bedriver sin verksamhet i eller på kommunens idrottshallar och ytor. Dessa driftas då oftast av kommunen.

– Även i de fall kommunen driftar anläggningen vill jag höja ett varningens finger för kortsiktiga beslut såsom att höja föreningarnas hyror. Vi har precis klivit ut ur en pandemi där revorna fortsatt är tydliga. Idrottsföreningarna behöver få hjälp och stöd av kommunerna och inte att ekonomi slår undan benen för engagemang och det ideella arbete som verkligen gör skillnad för barn och unga, tycker Björn Eriksson.

Skånska idrottsföreningar instämmer i oron. Tennisföreningarna i Bjuv och Svedala ser allvarligt på den rådande situationen och är rädda för att de måste bomma igen under vintern. Det är inte bara tennisen som får det tufft i vinter utan det finns många andra idrotter som går en tuff vinter till mötes.

Enligt Lars Johansson, ordförande Bjuvs Tennis, är föreningens kalkyl på förväntad elkostnad cirka 50 000 kr i månaden och detta kommer föreningen inte att mäkta med utan ett elstöd.

– Konsekvensen är att våra ungdomar som är här och tränar har ingenstans att träna och hela ungdomsverksamheten kommer helt enkelt att få lägga ner. Alla bär omkring på en klump i magen, finns ingen som inte bär omkring på den här oron. Vi är en ideell förening som inte är vinstdrivande. Ett stöd är brådskande som måste till nu, säger Lars Johansson till TV4. Se hela inslaget här

Svedala Tennis upplever samma problematik.

– Om vi inte får något stöd kommer vi inte att klara oss mer än några månader med nuvarande elpriser. Då tvingas vi stänga hallen vilket drabbar ca 3000 personer varav 1500 är barn och ungdomar, säger Svedala Tennis anläggningsansvarige Lars Sonesson.

Svedala tennis planerar för solceller som en långsiktig åtgärd men dessa kan tyvärr inte vara på plats förrän i mars nästa år. Det talas om att hushållen behöver en budget på 50 000 kr extra i vinter. Kan ni som idrottsförening göra något liknande?

– Vi behöver en budget på 1 miljon extra om vi skall klara vintern med dagens elpriser. Skulle elpriserna dubblas under viss del av vintern behöver vi 1,5 – 2 miljoner. Dessa pengar finns överhuvud tagit inte, avslutar Lars Sonesson.

 

Tips: Det finns hjälp att söka för en hållbar energilösning på sikt:

RF-SISU Skåne - Stöd till energi- och miljöprojekt
Sparbanken Skåne - Sparbanken Skånes Energikliv
Energi- och klimatrådgivarna i Skåne - Energirådgivarna