Hem / Egna nyheter / 2022 / Idrottens viktiga frågor i valet 2022

Idrottens viktiga frågor i valet 2022

I september är det val i Sverige. Idrotten är Sveriges största folkrörelse och RF-SISU Skåne har såklart tankar kring hur förutsättningarna för föreningarna kan förbättras.

De stora frågorna i påverkansarbetet mot en bättre idrott hjälper Riksidrottsförbundet och RF-SISU Skåne till med. Inom rörelsen finns ett ständigt pågående utvecklingsarbete men det finns också några delar där vi har svårare att åstadkomma förändring. 

Det är oftast dessa frågor som väljs ut i påverkansarbetet, frågor där vi behöver hjälp och stöd utanför vår egen rörelse för att lösa upp de knutar som finns. 

Den här gången har fokus hamnat på återstart efter coronapandemin, bättre anläggningar och idrottsmiljöer samt en ökad samverkan över kommungränserna. 

Vi har tagit fram en folder där vi beskriver dessa områden och där vi har samlat några av de utmaningar som vi från RF-SISU Skåne ser framför oss, men också vad vi bidrar med i samhällsutvecklingen. 

Vi kommer att använda budskapen som finns i denna folder i dialog med våra kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner. Vi ser gärna att så många som möjligt lyfter fram idrottens viktiga frågor i det kommande valsamtalet, på såväl lokal som på regional och rikstäckande nivå när det finns möjlighet till det. Det är så vi tillsammans kan hjälpa till att förbättra för din och alla andra idrottsföreningar så att vi får en ännu bättre idrottsrörelse i Skåne. 

Vill du läsa mer om vårt arbete runt valet 2022, klicka här!

Läs vår valfolder via länken nedan (två varianter, välj den som passar dig bäst)
––> För politiker - läs fullständigt material: Förbättra Föreningens Förutsättningar 
––> För idrottsförening - läs fullständigt material: Förbättra Föreningens Förutsättningar