Hem / Egna nyheter / 2022 / Distriktsmötet 2022 genomfört

Distriktsmötet 2022 genomfört

Under torsdagen den 7 april genomfördes distriktsmötet och årsmötet för RF-SISU Skåne, vilket är organisationens högst beslutande organ. Stämman hålls vartannat år och består av ombud för de skånska idrottsföreningarna.

Efter en pandemi genomfördes årsmötet fysiskt på plats i Ystad och Hotell Fritiden. 42 röster från 23 idrotter fanns representerade. På distriktsmötet medverkade Per-Olof Lindh från Ystad kommun och Lotta Kellander Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen. Per-Olof hälsade välkommen till Ystad och ledde sedan mötet. Lotta avslutade mötet genom att prata om nationella idrottsfrågor, bland annat om idrottens frågor inför valet och den nu pågående distriktsöversynen.

Årsmötet behandlade verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för verksamhetsåren 2020 och 2021 som har präglats av pandemin. Ny verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2022-2023 som utgår från den av Riksidrottsmötet beslutade strategiska plan och verksamhetsinriktningen, är nu antagen.

Jane Andersson fick förnyat förtroende och valdes till ordförande för ytterligare en mandatperiod.

Peter Tallinger blev omvald som ledamot och Anna Mannfalk (Vellinge), Maria Pääjärvi (Höör) samt Stefan Nilsson (Lomma) är nya ledamöter i distriktsstyrelsen.

Nya lekmannarevisorer valdes också, Matts Larsson (Lund) och Tomas Holm (Malmö), samt att Linda Attin (Malmö) är ny ledamot i valberedningen.

De nya valen innebar också en del avtackningar. Agneta Hammarberg, Marie Wahlgren och Michael Englesson avtackades för sina insatser som ledamöter under de senaste åren. Även Evelina Bursell i valberedningen, Agneta Erfors och Lars Backe som lekmannarevisorer avtackades.