Hem / Egna nyheter / 2022 / Vi utbildar och utvecklar idrotten

Vi utbildar och utvecklar idrotten

RF-SISU Skåne är en regional del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens egna studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten, och verkar för att stimulera människors lärande.

Kärnan i vårt arbete är alltid samtalet och mötet mellan människor, vi tror på att lära både av andra och av varandra, och att det är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Kännetecknande för alla lärandeprocesser är att kraften, motivationen och kunskapen kommer inifrån. 

Varje år ger RF-SISU Skåne ut en utbildningskatalog där vi summerar vårt utbud och lyfter goda exempel från föreningsidrotten i Skåne. Läs tre goda exempel nedan från årets utbildningskatalog.

Utdrag från artiklen: Grundutbildning för tränare - med fokus på helheten

Grundutbisdlning_Magnus.jpg

- Utmaningen är att allt det vi säger och diskuterar här på utbildningen sedan ska omsättas i praktiken! Säger utbildare Magnus Palmén

Utbildaren Magnus Palmén sammanfattar en av många diskussioner om ledarskap med de tjugotalet deltagare som medverkar på den idrottsövergripande kursen Grundutbildning för tränare. Utbildningen arrangeras av RF-SISU Skåne, just vid detta tillfälle i Malmö. 

De 25 deltagarna kommer från olika idrotter och föreningar från de sydvästra delarna av Skåne, med några undantag. Volleyboll, judo, motocross, thaiboxning och simning är representerade idrotter, där den sistnämnda har flest deltagare på plats. Några är nyblivna tränare, andra har varit verksamma ett antal år.

- Ställ er på en rad där ni ska ställa er i ordning utifrån vilken snittålder era utövare har på hemmaplan. Lägst ålder i ena änden av salen, och högst i den andra änden!

Magnus Palmén är tydlig i sina instruktioner och iakttar gruppen som under tystnad lyckas formera sig genom att använda ett mer eller mindre förståeligt teckenspråk mellan varandra. Det visar sig att spannet går från de som leder fyraåringar till de som tränar äldre juniorer och vuxna.

Läs hela artikeln här

Utdrag från artiklen: Grundläggande föreningsekonomi i Simrishamn kommun

Grundläggande_Kommun.jpg

RF-SISU Skåne samverkar på olika sätt med alla 33 skånska kommuner för att utbilda och utveckla idrottsföreningar. I Simrishamn valde kommunen, i samråd med RF-SISU Skåne, att under våren 2022 satsa på ett antal olika utbildningar där de bjuder kommunens föreningar att delta kostnadsfritt. En av utbildningarna som genomfördes var Grundläggande föreningsekonomi.

Utbildningen genomfördes digitalt via Teams en kväll i maj under ledning av Emma Schildt, som är relativt ny som utbildare för RF-SISU Skåne. Hennes erfarenhet av ekonomi, utbildning och föreningsliv är däremot väldigt stor då hon arbetar som redovisningskonsult och håller utbildningar för egenföretagare. Hon har startat upp en idrottsförening, sköter bokföringen åt några andra föreningar och sitter även med i Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse. 

Läs hela artikeln här

Utdrag från artiklen: Akut omhändertagande i Crime City Rollers Malmö

Crime-City-Rollers.jpg

Roller Derby är en tuff lagidrott som kräver att ledare och aktiva har koll på vad de ska göra då akuta skador uppstår, men också för att kunna förhindra och förebygga dem. Malmöklubben Crime City Rollers arrangerade en uppskattad utbildning i akut omhändertagande en söndags-eftermiddag i juni. 

Utbildaren Mikael Ekdahl hade, innan han satte foten i Crime City Rollers lokaler i Sofielund i Malmö, knappt hört talas om sporten Roller Derby. Han har rötterna i handbollen, och har varit utbildare för RF-SISU Skåne sedan 2010. Efter en dryg timmes tittande på träningen som pågick innan utbildningen samt klipp på nätet kunde han konstatera några saker. Roller Derby är en tuff lagsport där spelarna tar sig fram på rullskridskor och där det är mycket kroppskontakt med skaderisker som exempelvis stukningar, hjärnskakning och knäskador. Mikael frågar inledningsvis om de vanligaste skadorna i sporten, och de nio deltagarna som är med från föreningen vittnar om ovanstående skador, där en även haft en axel som hoppat ur led och en annan haft problem med en stukad svanskota.

Läs hela artikeln här

Vi är till för alla idrottsföreningar och förbund i Skåne och vår motsvarighet finns över hela landet. Vi träffar dagligen ledare, aktiva, tränare, idrottsföräldrar och funktionärer, och skapar mötesplatser där vi tillsammans kan mötas och utvecklas. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss och utbildning på hemmaplan ökar möjligheten för alla att delta.

Anmäl er till någon av våra regionala utbildningar, eller kontakta någon av våra idrottskonsulenter för att få hjälp med att utveckla er förening genom utbildning och folkbildning. Vi träffas gärna på er hemmaplan (eller genom ett digitalt möte) och mötet sker helt på dina och föreningens villkor. Vi går tillsammans igenom var föreningen står idag och var ni skulle vilja befinna er i framtiden. Vi kan hjälpa er med utbildningar och folkbildningsinsatser för föreningens olika målgrupper som till exempel styrelse, ledare, aktiva och föräldrar. 

Läs mer om folkbildning här
Kontakta en idrottskonsulent här
Hitta fler utbildningar här