Hem / Egna nyheter / 2022 / Idrottens dag 2022

Idrottens dag 2022

Fredagen den 30 september 2022 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag. Idrottens dag och Rörelsesatsning i skolan sätter fler än 100 000 barn på drygt 500 skolor i rörelse under en och samma dag. I Skåne deltar över 25 000 barn i 90 skolor.

Stå upp för barns rätt till idrott och hälsa 

Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport.

Rörelsesatsning i skolan är etablerad i Skånes samtliga kommuner med fler än 300 anslutna grundskolor och i Sverige är det skolor som tar del av rörelsesatsningen som arrangerar Idrottens dag. 

Med stark förankring inom idrotten, har vi en unik förutsättning att stötta både skola, förbund och idrottsförening genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet, säger Henrik Nilsson, Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne.

Som en del av utvärderingen av Rörelsesatsning i skolan har Riksidrottsförbundet tagit fram en utvärderingsenkät som besvaras av skolor som medverkat i satsningen och resultaten är tydliga;

• Färre konflikter

• Färre incidenter

• Lugnare klassrumsmiljö

• Ökad trivsel

• Bättre studiero

• Fler föreningsaktiva

Fakta och forskning är tydlig. Situationen med ett ökat stillasittande och allt mindre fysisk aktivitet är identifierat och lösningen finns på plats. Nu handlar det om att få kommunerna att organisera sig och ta vara på den lösning som presenteras.

Region Skåne och Rörelsesatsning i skolan samverkar för att inspirera med metoder för fysisk aktivitet för bättre hälsa hos barn och unga. Helene Henriksson som arbetar på Region Skåne med Sätt Skåne i rörelse kommer den 30 september, tillsammans med Rörelsesatsning i skolan, besöka Idrottens dag hos Storkskolan i Sjöbo.

– Det finns flera vinster i att kommunen skapar en samverkansgrupp mellan Skola/Elevhälsa, kultur och fritid samtsocialtjänsten och vi ser gärna en ökad samverkan mellan grannkommunerna. En stor fördel med samordnings-gruppen är en förbättrad kommunikation där alla vet vad kommunen erbjuder och vem man ska prata med, vilketmedför att arbetet blir mer effektivt och långsiktigt hållbart. Det kan gälla allt ifrån upplägg riktade insatser, tillanläggningsfrågor, säger Helene Henriksson, Hälsostrateg och sakkunnig fysisk aktivitet, Region Skåne.

I oktober arrangerar RF-SISU Skåne och Region Skåne fyra workshops om implementering av metoder för fysisk aktivitet för bättre hälsa hos barn och unga. Inbjudan vänder sig till ansvariga tjänstemän och politiker i kommu-ner som har påbörjat eller vill börja att på ett systematiskt sätt implementera metoder för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga. Skola/Elevhälsa, kultur och fritid samt socialtjänsten är de viktigaste verksamheterna som bör vara representerade.

Presskontakt

Henrik Nilsson, RF-SISU Skåne, 010-476 57 29

Helene Henriksson, Region Skåne, 040-675 30 88

Jenny Björkqvist, Fritidsutvecklare Stab, Sjöbo kommun, 0416-275 22

Pontus Carlström, Rektor Storkskolan, 0416-275 16/0733-11 36 02

Läs mer om Rörelsesatsningen